Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 538 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 6 923 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Luty 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Marzec 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Kwiecień 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Maj 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Czerwiec 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Lipiec 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Sierpień 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Wrzesień 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Październik 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Listopad 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Grudzień 6 923,00 675,68 103,85 169,61 537,65 5 724,00 466,00 4 970,21
Rocznie 83 076,00 8 108,16 1 246,20 2 035,32 6 451,80 68 688,00 5 592,00 59 642,52
Wynagrodzenie pracownika 6 923 zł
Ubezpieczenie emerytalne 676 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 341 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Luty 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Marzec 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Kwiecień 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Maj 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Czerwiec 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Lipiec 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Sierpień 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Wrzesień 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Październik 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Listopad 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Grudzień 6 923,00 675,68 450,00 115,61 176,53 8 340,82 zł
Rocznie 83 076,00 8 108,16 5 400,00 1 387,32 2 118,36 100 089,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 923 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 341 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 525 zł
Zaliczka na podatek 341 zł
Całość - kwota brutto 6 577 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Luty 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Marzec 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Kwiecień 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Maj 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Czerwiec 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Lipiec 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Sierpień 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Wrzesień 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Październik 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Listopad 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Grudzień 6 577,00 641,92 98,66 0,00 525,28 4 669,00 341,00 4 970,14
Rocznie 78 924,00 7 703,04 1 183,92 0,00 6 303,36 56 028,00 4 092,00 59 641,68
Wynagrodzenie pracownika 6 577 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 814 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Luty 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Marzec 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Kwiecień 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Maj 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Czerwiec 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Lipiec 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Sierpień 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Wrzesień 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Październik 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Listopad 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Grudzień 6 577,00 641,92 427,51 0,00 167,72 7 814,15 zł
Rocznie 78 924,00 7 703,04 5 130,12 0,00 2 012,64 93 769,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 577 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 814 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 782 zł
Całość - kwota brutto 5 752 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Luty 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Marzec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Kwiecień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Maj 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Czerwiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Lipiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Sierpień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Wrzesień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Październik 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Listopad 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Grudzień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Rocznie 69 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 224,00 9 384,00 59 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Luty 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Marzec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Kwiecień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Maj 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Czerwiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Lipiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Sierpień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Wrzesień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Październik 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Listopad 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Grudzień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Rocznie 69 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 752 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 999 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Luty 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Marzec 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Kwiecień 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Maj 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Czerwiec 5 999,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 647,00 0,00 4 970,19
Lipiec 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Sierpień 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Wrzesień 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Październik 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Listopad 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Grudzień 5 999,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 606,00 0,00 4 765,99
Rocznie 71 988,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 518,00 0,00 58 417,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 999 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ