Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 047 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 104 zł
Ubezpieczenie chorobowe 170 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 537 zł
Zaliczka na podatek 386 zł
Całość - kwota brutto 6 919 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Luty 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Marzec 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Kwiecień 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Maj 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Czerwiec 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Lipiec 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Sierpień 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Wrzesień 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Październik 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Listopad 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Grudzień 6 919,00 675,29 103,79 169,52 537,34 5 720,00 386,00 5 047,06
Rocznie 83 028,00 8 103,48 1 245,48 2 034,24 4 636,80 68 640,00 0,00 60 564,72
Wynagrodzenie pracownika 6 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 675 zł
Ubezpieczenie rentowe 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 116 zł
Fundusz Pracy (FP) 170 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 336 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Luty 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Marzec 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Kwiecień 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Maj 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Czerwiec 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Lipiec 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Sierpień 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Wrzesień 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Październik 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Listopad 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Grudzień 6 919,00 675,29 449,74 115,55 176,44 8 336,02 zł
Rocznie 83 028,00 8 103,48 5 396,88 1 386,60 2 117,28 100 032,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 047 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 047 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 336 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 754 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 526 zł
Zaliczka na podatek 561 zł
Całość - kwota brutto 6 581 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Luty 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Marzec 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Kwiecień 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Maj 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Czerwiec 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Lipiec 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Sierpień 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Wrzesień 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Październik 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Listopad 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Grudzień 6 581,00 642,31 98,72 0,00 525,60 4 672,00 561,00 4 753,73
Rocznie 78 972,00 7 707,72 1 184,64 0,00 6 307,20 56 064,00 420,00 57 044,76
Wynagrodzenie pracownika 6 581 zł
Ubezpieczenie emerytalne 642 zł
Ubezpieczenie rentowe 428 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 161 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Luty 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Marzec 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Kwiecień 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Maj 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Czerwiec 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Lipiec 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Sierpień 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Wrzesień 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Październik 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Listopad 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Grudzień 6 581,00 642,31 427,77 0,00 167,81 7 818,89 zł
Rocznie 78 972,00 7 707,72 5 133,24 0,00 2 013,72 93 826,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 581 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 754 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 754 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 782 zł
Całość - kwota brutto 5 752 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Luty 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Marzec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Kwiecień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Maj 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Czerwiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Lipiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Sierpień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Wrzesień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Październik 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Listopad 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Grudzień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 602,00 782,00 4 970,00
Rocznie 69 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 224,00 9 384,00 59 640,00
Wynagrodzenie pracownika 5 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 752 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Luty 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Marzec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Kwiecień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Maj 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Czerwiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Lipiec 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Sierpień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Wrzesień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Październik 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Listopad 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Grudzień 5 752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 752,00 zł
Rocznie 69 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 024,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 752 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 752 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4970 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 970 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 885 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 540 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 6 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 575,00 0,00 4 885,00
Luty 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 575,00 0,00 4 885,00
Marzec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 421,00 0,00 4 039,00
Kwiecień 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Maj 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Czerwiec 6 000,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 1 457,00 0,00 4 003,00
Lipiec 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Sierpień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Wrzesień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Październik 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Listopad 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Grudzień 6 000,00 176,27 72,24 0,00 540,00 15,08 1 372,00 0,00 3 824,41
Rocznie 72 000,00 1 057,62 433,44 0,00 6 480,00 0,00 15 174,00 0,00 48 764,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 6 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 885 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.