Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Luty 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Marzec 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Kwiecień 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Maj 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Czerwiec 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Lipiec 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Sierpień 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Wrzesień 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Październik 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Listopad 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Grudzień 5 000,00 488,00 75,00 122,50 388,31 4 065,00 188,00 3 738,19
Rocznie 60 000,00 5 856,00 900,00 1 470,00 2 253,60 48 780,00 0,00 44 858,28
Wynagrodzenie pracownika 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Luty 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Marzec 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Kwiecień 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Maj 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Czerwiec 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Lipiec 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Sierpień 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Wrzesień 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Październik 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Listopad 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Grudzień 5 000,00 488,00 325,00 83,50 127,50 6 024,00 zł
Rocznie 60 000,00 5 856,00 3 900,00 1 002,00 1 530,00 72 288,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 738 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 612 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 399 zł
Zaliczka na podatek 426 zł
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Luty 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Marzec 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Kwiecień 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Maj 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Czerwiec 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Lipiec 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Sierpień 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Wrzesień 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Październik 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Listopad 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Grudzień 5 000,00 488,00 75,00 0,00 399,33 3 550,00 426,00 3 611,67
Rocznie 60 000,00 5 856,00 900,00 0,00 4 791,96 42 600,00 324,00 43 340,04
Wynagrodzenie pracownika 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 941 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Luty 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Marzec 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Kwiecień 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Maj 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Czerwiec 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Lipiec 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Sierpień 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Wrzesień 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Październik 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Listopad 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Grudzień 5 000,00 488,00 325,00 0,00 127,50 5 940,50 zł
Rocznie 60 000,00 5 856,00 3 900,00 0,00 1 530,00 71 286,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 612 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 941 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 680 zł
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Lipiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Sierpień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Wrzesień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Październik 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Listopad 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Grudzień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 680,00 4 320,00
Rocznie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 8 160,00 51 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Lipiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Sierpień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Wrzesień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Październik 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Listopad 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Grudzień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 zł
Rocznie 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 425,00 0,00 4 125,00
Luty 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 425,00 0,00 4 125,00
Marzec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 875,00 0,00 3 675,00
Kwiecień 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Maj 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Czerwiec 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 1 175,00 0,00 3 375,00
Lipiec 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Sierpień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Wrzesień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Październik 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Listopad 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Grudzień 5 000,00 176,27 72,24 0,00 450,00 15,08 1 091,00 0,00 3 195,41
Rocznie 60 000,00 1 057,62 433,44 0,00 5 400,00 0,00 11 796,00 0,00 41 222,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 125 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.