Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5020 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 752 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 5 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Luty 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Marzec 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Kwiecień 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Maj 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Czerwiec 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Lipiec 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Sierpień 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Wrzesień 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Październik 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Listopad 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Grudzień 5 020,00 489,95 75,30 122,99 389,86 4 082,00 190,00 3 751,90
Rocznie 60 240,00 5 879,40 903,60 1 475,88 2 278,08 48 984,00 0,00 45 022,80
Wynagrodzenie pracownika 5 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Luty 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Marzec 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Kwiecień 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Maj 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Czerwiec 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Lipiec 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Sierpień 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Wrzesień 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Październik 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Listopad 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Grudzień 5 020,00 489,95 326,30 83,83 128,01 6 048,09 zł
Rocznie 60 240,00 5 879,40 3 915,60 1 005,96 1 536,12 72 577,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 752 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5020 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Całość - kwota brutto 5 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Luty 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Marzec 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Kwiecień 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Maj 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Czerwiec 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Lipiec 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Sierpień 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Wrzesień 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Październik 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Listopad 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Grudzień 5 020,00 489,95 75,30 0,00 400,93 3 564,00 428,00 3 626,14
Rocznie 60 240,00 5 879,40 903,60 0,00 4 811,16 42 768,00 324,00 43 513,68
Wynagrodzenie pracownika 5 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Luty 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Marzec 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Kwiecień 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Maj 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Czerwiec 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Lipiec 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Sierpień 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Wrzesień 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Październik 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Listopad 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Grudzień 5 020,00 489,95 326,30 0,00 128,01 5 964,26 zł
Rocznie 60 240,00 5 879,40 3 915,60 0,00 1 536,12 71 571,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 626 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5020 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 337 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 683 zł
Całość - kwota brutto 5 020 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Luty 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Marzec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Kwiecień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Maj 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Czerwiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Lipiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Sierpień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Wrzesień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Październik 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Listopad 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Grudzień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 683,00 4 337,00
Rocznie 60 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 192,00 8 196,00 52 044,00
Wynagrodzenie pracownika 5 020 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 020 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Luty 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Marzec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Kwiecień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Maj 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Czerwiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Lipiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Sierpień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Wrzesień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Październik 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Listopad 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Grudzień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 020,00 zł
Rocznie 60 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 337 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 020 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 020 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5020 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 020 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 452 zł
Zaliczka na podatek 428 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 020 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 428,00 0,00 4 140,20
Luty 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 428,00 0,00 4 140,20
Marzec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 887,00 0,00 3 681,20
Kwiecień 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 1 181,00 0,00 3 387,20
Maj 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 1 181,00 0,00 3 387,20
Czerwiec 5 020,00 0,00 0,00 0,00 451,80 0,00 1 181,00 0,00 3 387,20
Lipiec 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Sierpień 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Wrzesień 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Październik 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Listopad 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Grudzień 5 020,00 176,27 72,24 0,00 451,80 15,08 1 097,00 0,00 3 207,61
Rocznie 60 240,00 1 057,62 433,44 0,00 5 421,60 0,00 11 868,00 0,00 41 368,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 020 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 140 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.