Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4960 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 310 zł
Całość - kwota brutto 4 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Luty 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Marzec 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Kwiecień 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Maj 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Czerwiec 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Lipiec 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Sierpień 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Wrzesień 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Październik 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Listopad 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Grudzień 4 960,00 484,10 74,40 121,52 385,20 4 030,00 310,00 3 584,78
Rocznie 59 520,00 5 809,20 892,80 1 458,24 4 622,40 48 360,00 3 720,00 43 017,36
Wynagrodzenie pracownika 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Luty 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Marzec 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Kwiecień 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Maj 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Czerwiec 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Lipiec 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Sierpień 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Wrzesień 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Październik 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Listopad 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Grudzień 4 960,00 484,10 322,40 82,83 126,48 5 975,81 zł
Rocznie 59 520,00 5 809,20 3 868,80 993,96 1 517,76 71 709,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 585 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4960 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 748 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 4 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Luty 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Marzec 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Kwiecień 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Maj 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Czerwiec 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Lipiec 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Sierpień 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Wrzesień 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Październik 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Listopad 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Grudzień 4 960,00 484,10 74,40 0,00 396,14 3 521,00 257,00 3 748,36
Rocznie 59 520,00 5 809,20 892,80 0,00 4 753,68 42 252,00 3 084,00 44 980,32
Wynagrodzenie pracownika 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 893 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Luty 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Marzec 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Kwiecień 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Maj 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Czerwiec 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Lipiec 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Sierpień 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Wrzesień 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Październik 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Listopad 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Grudzień 4 960,00 484,10 322,40 0,00 126,48 5 892,98 zł
Rocznie 59 520,00 5 809,20 3 868,80 0,00 1 517,76 70 715,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 748 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 893 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4960 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 285 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 675 zł
Całość - kwota brutto 4 960 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Luty 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Marzec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Kwiecień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Maj 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Czerwiec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Lipiec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Sierpień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Wrzesień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Październik 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Listopad 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Grudzień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 968,00 675,00 4 285,00
Rocznie 59 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 616,00 8 100,00 51 420,00
Wynagrodzenie pracownika 4 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Luty 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Marzec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Kwiecień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Maj 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Czerwiec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Lipiec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Sierpień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Wrzesień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Październik 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Listopad 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Grudzień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 960,00 zł
Rocznie 59 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 285 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 960 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4960 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 960 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 107 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 471 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 960 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Luty 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Marzec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Kwiecień 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Maj 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Czerwiec 4 960,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 471,00 0,00 4 107,19
Lipiec 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Sierpień 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Wrzesień 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Październik 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Listopad 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Grudzień 4 960,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 429,00 0,00 3 903,99
Rocznie 59 520,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 400,00 0,00 48 067,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 960 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 107 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ