Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4980 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Luty 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Marzec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Kwiecień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Maj 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Czerwiec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Lipiec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Sierpień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Wrzesień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Październik 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Listopad 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Grudzień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 186,00 3 724,49
Rocznie 59 760,00 5 832,60 896,40 1 464,12 2 227,68 48 564,00 0,00 44 693,88
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Luty 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Marzec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Kwiecień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Maj 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Czerwiec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Lipiec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Sierpień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Wrzesień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Październik 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Listopad 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Grudzień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Rocznie 59 760,00 5 832,60 3 884,40 998,04 1 523,88 71 998,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 724 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4980 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 424 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Luty 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Marzec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Kwiecień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Maj 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Czerwiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Lipiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Sierpień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Wrzesień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Październik 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Listopad 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Grudzień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 424,00 3 597,32
Rocznie 59 760,00 5 832,60 896,40 0,00 4 772,76 42 420,00 312,00 43 167,84
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Luty 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Marzec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Kwiecień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Maj 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Czerwiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Lipiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Sierpień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Wrzesień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Październik 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Listopad 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Grudzień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Rocznie 59 760,00 5 832,60 3 884,40 0,00 1 523,88 71 000,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 597 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4980 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 677 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Lipiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Sierpień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Wrzesień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Październik 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Listopad 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Grudzień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Rocznie 59 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 808,00 8 124,00 51 636,00
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Lipiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Sierpień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Wrzesień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Październik 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Listopad 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Grudzień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Rocznie 59 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4980 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 422,00 0,00 4 109,80
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 422,00 0,00 4 109,80
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 863,00 0,00 3 668,80
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 1 169,00 0,00 3 362,80
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 1 169,00 0,00 3 362,80
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 448,20 0,00 1 169,00 0,00 3 362,80
Lipiec 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Sierpień 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Wrzesień 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Październik 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Listopad 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Grudzień 4 980,00 176,27 72,24 0,00 448,20 15,08 1 084,00 0,00 3 184,21
Rocznie 59 760,00 1 057,62 433,44 0,00 5 378,40 0,00 11 718,00 0,00 41 082,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 110 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.