Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4980 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Luty 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Marzec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Kwiecień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Maj 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Czerwiec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Lipiec 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Sierpień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Wrzesień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Październik 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Listopad 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Grudzień 4 980,00 486,05 74,70 122,01 386,75 4 047,00 311,00 3 599,49
Rocznie 59 760,00 5 832,60 896,40 1 464,12 4 641,00 48 564,00 3 732,00 43 193,88
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Luty 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Marzec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Kwiecień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Maj 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Czerwiec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Lipiec 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Sierpień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Wrzesień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Październik 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Listopad 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Grudzień 4 980,00 486,05 323,70 83,17 126,99 5 999,91 zł
Rocznie 59 760,00 5 832,60 3 884,40 998,04 1 523,88 71 998,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4980 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 258 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Luty 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Marzec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Kwiecień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Maj 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Czerwiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Lipiec 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Sierpień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Wrzesień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Październik 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Listopad 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Grudzień 4 980,00 486,05 74,70 0,00 397,73 3 535,00 258,00 3 763,52
Rocznie 59 760,00 5 832,60 896,40 0,00 4 772,76 42 420,00 3 096,00 45 162,24
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 917 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Luty 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Marzec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Kwiecień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Maj 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Czerwiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Lipiec 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Sierpień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Wrzesień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Październik 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Listopad 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Grudzień 4 980,00 486,05 323,70 0,00 126,99 5 916,74 zł
Rocznie 59 760,00 5 832,60 3 884,40 0,00 1 523,88 71 000,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 764 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 917 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4980 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 677 zł
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Lipiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Sierpień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Wrzesień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Październik 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Listopad 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Grudzień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 984,00 677,00 4 303,00
Rocznie 59 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 808,00 8 124,00 51 636,00
Wynagrodzenie pracownika 4 980 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Lipiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Sierpień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Wrzesień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Październik 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Listopad 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Grudzień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 zł
Rocznie 59 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 303 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 980 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4980 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 980 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 124 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 474 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 980 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Luty 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Marzec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Kwiecień 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Maj 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Czerwiec 4 980,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 474,00 0,00 4 124,19
Lipiec 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Sierpień 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Wrzesień 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Październik 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Listopad 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Grudzień 4 980,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 432,00 0,00 3 920,99
Rocznie 59 760,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 436,00 0,00 48 271,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 980 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 124 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ