Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5010 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 667 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 5 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Luty 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Marzec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Kwiecień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Maj 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Czerwiec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Lipiec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Sierpień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Wrzesień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Październik 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Listopad 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Grudzień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 267,00 3 667,04
Rocznie 60 120,00 5 867,76 901,80 1 473,00 3 208,92 48 876,00 0,00 44 004,48
Wynagrodzenie pracownika 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Luty 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Marzec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Kwiecień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Maj 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Czerwiec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Lipiec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Sierpień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Wrzesień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Październik 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Listopad 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Grudzień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Rocznie 60 120,00 5 867,76 3 907,80 1 004,04 1 533,12 72 432,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 667 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5010 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 605 zł
Całość - kwota brutto 5 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Luty 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Marzec 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Kwiecień 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Maj 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Czerwiec 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Lipiec 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Sierpień 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Wrzesień 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Październik 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Listopad 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Grudzień 5 010,00 488,98 75,15 0,00 400,13 3 557,00 605,00 3 441,05
Rocznie 60 120,00 5 867,76 901,80 0,00 4 801,56 42 684,00 3 120,00 41 292,60
Wynagrodzenie pracownika 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Luty 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Marzec 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Kwiecień 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Maj 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Czerwiec 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Lipiec 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Sierpień 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Wrzesień 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Październik 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Listopad 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Grudzień 5 010,00 488,98 325,65 0,00 127,76 5 952,39 zł
Rocznie 60 120,00 5 867,76 3 907,80 0,00 1 533,12 71 428,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5010 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 681 zł
Całość - kwota brutto 5 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Luty 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Marzec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Kwiecień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Maj 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Czerwiec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Lipiec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Sierpień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Wrzesień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Październik 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Listopad 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Grudzień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 008,00 681,00 4 329,00
Rocznie 60 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 096,00 8 172,00 51 948,00
Wynagrodzenie pracownika 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 010 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Luty 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Marzec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Kwiecień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Maj 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Czerwiec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Lipiec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Sierpień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Wrzesień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Październik 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Listopad 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Grudzień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 zł
Rocznie 60 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 329 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 010 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 010 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5010 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 010 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 132 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 451 zł
Zaliczka na podatek 427 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 010 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 427,00 0,00 4 132,10
Luty 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 427,00 0,00 4 132,10
Marzec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 881,00 0,00 3 678,10
Kwiecień 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 1 178,00 0,00 3 381,10
Maj 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 1 178,00 0,00 3 381,10
Czerwiec 5 010,00 0,00 0,00 0,00 450,90 0,00 1 178,00 0,00 3 381,10
Lipiec 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Sierpień 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Wrzesień 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Październik 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Listopad 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Grudzień 5 010,00 176,27 72,24 0,00 450,90 15,08 1 094,00 0,00 3 201,51
Rocznie 60 120,00 1 057,62 433,44 0,00 5 410,80 0,00 11 833,00 0,00 41 294,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 132 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.