Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5040 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 5 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Luty 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Marzec 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Kwiecień 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Maj 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Czerwiec 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Lipiec 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Sierpień 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Wrzesień 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Październik 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Listopad 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Grudzień 5 040,00 491,90 75,60 123,48 391,41 4 099,00 316,00 3 641,61
Rocznie 60 480,00 5 902,80 907,20 1 481,76 4 696,92 49 188,00 3 792,00 43 699,32
Wynagrodzenie pracownika 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Luty 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Marzec 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Kwiecień 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Maj 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Czerwiec 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Lipiec 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Sierpień 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Wrzesień 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Październik 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Listopad 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Grudzień 5 040,00 491,90 327,60 84,17 128,52 6 072,19 zł
Rocznie 60 480,00 5 902,80 3 931,20 1 010,04 1 542,24 72 866,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 642 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5040 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Całość - kwota brutto 5 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Luty 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Marzec 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Kwiecień 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Maj 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Czerwiec 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Lipiec 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Sierpień 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Wrzesień 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Październik 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Listopad 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Grudzień 5 040,00 491,90 75,60 0,00 402,53 3 578,00 262,00 3 807,97
Rocznie 60 480,00 5 902,80 907,20 0,00 4 830,36 42 936,00 3 144,00 45 695,64
Wynagrodzenie pracownika 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Luty 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Marzec 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Kwiecień 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Maj 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Czerwiec 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Lipiec 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Sierpień 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Wrzesień 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Październik 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Listopad 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Grudzień 5 040,00 491,90 327,60 0,00 128,52 5 988,02 zł
Rocznie 60 480,00 5 902,80 3 931,20 0,00 1 542,24 71 856,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 808 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5040 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 685 zł
Całość - kwota brutto 5 040 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Luty 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Marzec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Kwiecień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Maj 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Czerwiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Lipiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Sierpień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Wrzesień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Październik 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Listopad 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Grudzień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 032,00 685,00 4 355,00
Rocznie 60 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 384,00 8 220,00 52 260,00
Wynagrodzenie pracownika 5 040 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Luty 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Marzec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Kwiecień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Maj 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Czerwiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Lipiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Sierpień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Wrzesień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Październik 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Listopad 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Grudzień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 040,00 zł
Rocznie 60 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 355 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 040 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5040 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 040 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 174 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 040 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Luty 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Marzec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Kwiecień 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Maj 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Czerwiec 5 040,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 484,00 0,00 4 174,19
Lipiec 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Sierpień 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Wrzesień 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Październik 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Listopad 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Grudzień 5 040,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 443,00 0,00 3 969,99
Rocznie 60 480,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 562,00 0,00 48 865,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 174 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ