Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4970 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 185 zł
Całość - kwota brutto 4 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Luty 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Marzec 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Kwiecień 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Maj 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Czerwiec 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Lipiec 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Sierpień 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Wrzesień 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Październik 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Listopad 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Grudzień 4 970,00 485,07 74,55 121,77 385,97 4 039,00 185,00 3 717,64
Rocznie 59 640,00 5 820,84 894,60 1 461,24 2 216,16 48 468,00 0,00 44 611,68
Wynagrodzenie pracownika 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Luty 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Marzec 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Kwiecień 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Maj 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Czerwiec 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Lipiec 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Sierpień 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Wrzesień 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Październik 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Listopad 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Grudzień 4 970,00 485,07 323,05 83,00 126,74 5 987,86 zł
Rocznie 59 640,00 5 820,84 3 876,60 996,00 1 520,88 71 854,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 718 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4970 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 397 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Całość - kwota brutto 4 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Luty 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Marzec 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Kwiecień 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Maj 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Czerwiec 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Lipiec 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Sierpień 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Wrzesień 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Październik 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Listopad 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Grudzień 4 970,00 485,07 74,55 0,00 396,93 3 528,00 423,00 3 590,09
Rocznie 59 640,00 5 820,84 894,60 0,00 4 763,16 42 336,00 312,00 43 081,08
Wynagrodzenie pracownika 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 485 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 905 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Luty 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Marzec 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Kwiecień 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Maj 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Czerwiec 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Lipiec 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Sierpień 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Wrzesień 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Październik 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Listopad 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Grudzień 4 970,00 485,07 323,05 0,00 126,74 5 904,86 zł
Rocznie 59 640,00 5 820,84 3 876,60 0,00 1 520,88 70 858,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 905 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4970 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 294 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 676 zł
Całość - kwota brutto 4 970 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Luty 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Marzec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Kwiecień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Maj 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Czerwiec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Lipiec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Sierpień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Wrzesień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Październik 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Listopad 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Grudzień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 976,00 676,00 4 294,00
Rocznie 59 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 712,00 8 112,00 51 528,00
Wynagrodzenie pracownika 4 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Luty 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Marzec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Kwiecień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Maj 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Czerwiec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Lipiec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Sierpień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Wrzesień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Październik 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Listopad 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Grudzień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 970,00 zł
Rocznie 59 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 294 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 970 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4970 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 970 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 103 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 420 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 970 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 420,00 0,00 4 102,70
Luty 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 420,00 0,00 4 102,70
Marzec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 856,00 0,00 3 666,70
Kwiecień 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 1 165,00 0,00 3 357,70
Maj 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 1 165,00 0,00 3 357,70
Czerwiec 4 970,00 0,00 0,00 0,00 447,30 0,00 1 165,00 0,00 3 357,70
Lipiec 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Sierpień 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Wrzesień 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Październik 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Listopad 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Grudzień 4 970,00 176,27 72,24 0,00 447,30 15,08 1 081,00 0,00 3 178,11
Rocznie 59 640,00 1 057,62 433,44 0,00 5 367,60 0,00 11 677,00 0,00 41 013,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 970 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 103 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.