Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5030 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 759 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 5 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Luty 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Marzec 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Kwiecień 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Maj 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Czerwiec 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Lipiec 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Sierpień 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Wrzesień 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Październik 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Listopad 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Grudzień 5 030,00 490,93 75,45 123,24 390,63 4 090,00 191,00 3 758,75
Rocznie 60 360,00 5 891,16 905,40 1 478,88 2 289,60 49 080,00 0,00 45 105,00
Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Luty 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Marzec 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Kwiecień 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Maj 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Czerwiec 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Lipiec 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Sierpień 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Wrzesień 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Październik 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Listopad 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Grudzień 5 030,00 490,93 326,95 84,00 128,27 6 060,15 zł
Rocznie 60 360,00 5 891,16 3 923,40 1 008,00 1 539,24 72 721,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 759 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5030 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 633 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 429 zł
Całość - kwota brutto 5 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Luty 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Marzec 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Kwiecień 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Maj 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Czerwiec 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Lipiec 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Sierpień 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Wrzesień 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Październik 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Listopad 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Grudzień 5 030,00 490,93 75,45 0,00 401,73 3 571,00 429,00 3 633,37
Rocznie 60 360,00 5 891,16 905,40 0,00 4 820,76 42 852,00 324,00 43 600,44
Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 976 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Luty 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Marzec 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Kwiecień 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Maj 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Czerwiec 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Lipiec 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Sierpień 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Wrzesień 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Październik 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Listopad 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Grudzień 5 030,00 490,93 326,95 0,00 128,27 5 976,15 zł
Rocznie 60 360,00 5 891,16 3 923,40 0,00 1 539,24 71 713,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 633 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 976 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5030 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 684 zł
Całość - kwota brutto 5 030 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Luty 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Marzec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Kwiecień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Maj 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Czerwiec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Lipiec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Sierpień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Wrzesień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Październik 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Listopad 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Grudzień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 024,00 684,00 4 346,00
Rocznie 60 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 288,00 8 208,00 52 152,00
Wynagrodzenie pracownika 5 030 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Luty 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Marzec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Kwiecień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Maj 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Czerwiec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Lipiec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Sierpień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Wrzesień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Październik 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Listopad 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Grudzień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 030,00 zł
Rocznie 60 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 346 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 030 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5030 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 030 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 453 zł
Zaliczka na podatek 430 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 030 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 430,00 0,00 4 147,30
Luty 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 430,00 0,00 4 147,30
Marzec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 894,00 0,00 3 683,30
Kwiecień 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 1 185,00 0,00 3 392,30
Maj 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 1 185,00 0,00 3 392,30
Czerwiec 5 030,00 0,00 0,00 0,00 452,70 0,00 1 185,00 0,00 3 392,30
Lipiec 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Sierpień 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Wrzesień 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Październik 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Listopad 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Grudzień 5 030,00 176,27 72,24 0,00 452,70 15,08 1 100,00 0,00 3 213,71
Rocznie 60 360,00 1 057,62 433,44 0,00 5 432,40 0,00 11 909,00 0,00 41 437,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 030 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 147 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.