Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4990 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 731 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 187 zł
Całość - kwota brutto 4 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Luty 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Marzec 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Kwiecień 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Maj 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Czerwiec 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Lipiec 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Sierpień 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Wrzesień 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Październik 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Listopad 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Grudzień 4 990,00 487,02 74,85 122,26 387,53 4 056,00 187,00 3 731,34
Rocznie 59 880,00 5 844,24 898,20 1 467,12 2 240,64 48 672,00 0,00 44 776,08
Wynagrodzenie pracownika 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Luty 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Marzec 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Kwiecień 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Maj 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Czerwiec 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Lipiec 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Sierpień 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Wrzesień 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Październik 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Listopad 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Grudzień 4 990,00 487,02 324,35 83,33 127,25 6 011,95 zł
Rocznie 59 880,00 5 844,24 3 892,20 999,96 1 527,00 72 143,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 731 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4990 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 604 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 399 zł
Zaliczka na podatek 425 zł
Całość - kwota brutto 4 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Luty 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Marzec 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Kwiecień 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Maj 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Czerwiec 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Lipiec 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Sierpień 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Wrzesień 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Październik 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Listopad 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Grudzień 4 990,00 487,02 74,85 0,00 398,53 3 543,00 425,00 3 604,44
Rocznie 59 880,00 5 844,24 898,20 0,00 4 782,36 42 516,00 324,00 43 253,28
Wynagrodzenie pracownika 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 929 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Luty 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Marzec 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Kwiecień 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Maj 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Czerwiec 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Lipiec 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Sierpień 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Wrzesień 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Październik 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Listopad 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Grudzień 4 990,00 487,02 324,35 0,00 127,25 5 928,62 zł
Rocznie 59 880,00 5 844,24 3 892,20 0,00 1 527,00 71 143,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 604 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 929 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4990 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 311 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 679 zł
Całość - kwota brutto 4 990 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Luty 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Marzec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Kwiecień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Maj 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Czerwiec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Lipiec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Sierpień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Wrzesień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Październik 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Listopad 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Grudzień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 992,00 679,00 4 311,00
Rocznie 59 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 904,00 8 148,00 51 732,00
Wynagrodzenie pracownika 4 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 990 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Luty 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Marzec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Kwiecień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Maj 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Czerwiec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Lipiec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Sierpień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Wrzesień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Październik 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Listopad 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Grudzień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 990,00 zł
Rocznie 59 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 311 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 990 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 990 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4990 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 990 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 449 zł
Zaliczka na podatek 423 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 990 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 423,00 0,00 4 117,90
Luty 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 423,00 0,00 4 117,90
Marzec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 869,00 0,00 3 671,90
Kwiecień 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 1 172,00 0,00 3 368,90
Maj 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 1 172,00 0,00 3 368,90
Czerwiec 4 990,00 0,00 0,00 0,00 449,10 0,00 1 172,00 0,00 3 368,90
Lipiec 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Sierpień 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Wrzesień 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Październik 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Listopad 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Grudzień 4 990,00 176,27 72,24 0,00 449,10 15,08 1 087,00 0,00 3 190,31
Rocznie 59 880,00 1 057,62 433,44 0,00 5 389,20 0,00 11 753,00 0,00 41 156,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 990 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 118 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.