Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Całość - kwota brutto 6 692 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Luty 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Marzec 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Kwiecień 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Maj 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Czerwiec 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Lipiec 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Sierpień 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Wrzesień 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Październik 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Listopad 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Grudzień 6 692,00 653,14 100,38 163,95 519,71 5 525,00 363,00 4 891,82
Rocznie 80 304,00 7 837,68 1 204,56 1 967,40 4 356,00 66 300,00 0,00 58 701,84
Wynagrodzenie pracownika 6 692 zł
Ubezpieczenie emerytalne 653 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Luty 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Marzec 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Kwiecień 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Maj 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Czerwiec 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Lipiec 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Sierpień 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Wrzesień 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Październik 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Listopad 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Grudzień 6 692,00 653,14 434,98 111,76 170,64 8 062,52 zł
Rocznie 80 304,00 7 837,68 5 219,76 1 341,12 2 047,68 96 750,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 692 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 892 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 601 zł
Ubezpieczenie emerytalne 622 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 509 zł
Zaliczka na podatek 543 zł
Całość - kwota brutto 6 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Luty 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Marzec 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Kwiecień 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Maj 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Czerwiec 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Lipiec 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Sierpień 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Wrzesień 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Październik 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Listopad 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Grudzień 6 370,00 621,71 95,55 0,00 508,75 4 522,00 543,00 4 601,35
Rocznie 76 440,00 7 460,52 1 146,60 0,00 6 105,00 54 264,00 408,00 55 216,20
Wynagrodzenie pracownika 6 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 622 zł
Ubezpieczenie rentowe 414 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 568 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Luty 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Marzec 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Kwiecień 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Maj 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Czerwiec 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Lipiec 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Sierpień 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Wrzesień 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Październik 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Listopad 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Grudzień 6 370,00 621,71 414,05 0,00 162,44 7 568,20 zł
Rocznie 76 440,00 7 460,52 4 968,60 0,00 1 949,28 90 818,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 601 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 601 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 568 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 757 zł
Całość - kwota brutto 5 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Luty 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Marzec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Kwiecień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Maj 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Czerwiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Lipiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Sierpień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Wrzesień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Październik 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Listopad 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Grudzień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Rocznie 66 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 448,00 9 084,00 57 720,00
Wynagrodzenie pracownika 5 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Luty 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Marzec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Kwiecień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Maj 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Czerwiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Lipiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Sierpień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Wrzesień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Październik 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Listopad 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Grudzień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Rocznie 66 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 523 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 807 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 555,00 0,00 4 729,37
Luty 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 555,00 0,00 4 729,37
Marzec 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 1 348,00 0,00 3 936,37
Kwiecień 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 1 419,00 0,00 3 865,37
Maj 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 1 419,00 0,00 3 865,37
Czerwiec 5 807,00 0,00 0,00 0,00 522,63 0,00 1 419,00 0,00 3 865,37
Lipiec 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Sierpień 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Wrzesień 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Październik 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Listopad 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Grudzień 5 807,00 176,27 72,24 0,00 522,63 15,08 1 335,00 0,00 3 685,78
Rocznie 69 684,00 1 057,62 433,44 0,00 6 271,56 0,00 14 725,00 0,00 47 105,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 807 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 729 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.