Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 448 zł
Całość - kwota brutto 6 696 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Luty 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Marzec 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Kwiecień 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Maj 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Czerwiec 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Lipiec 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Sierpień 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Wrzesień 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Październik 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Listopad 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Grudzień 6 696,00 653,53 100,44 164,05 520,02 5 528,00 448,00 4 809,96
Rocznie 80 352,00 7 842,36 1 205,28 1 968,60 6 240,24 66 336,00 5 376,00 57 719,52
Wynagrodzenie pracownika 6 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 654 zł
Ubezpieczenie rentowe 435 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 067 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Luty 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Marzec 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Kwiecień 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Maj 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Czerwiec 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Lipiec 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Sierpień 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Wrzesień 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Październik 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Listopad 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Grudzień 6 696,00 653,53 435,24 111,82 170,75 8 067,34 zł
Rocznie 80 352,00 7 842,36 5 222,88 1 341,84 2 049,00 96 808,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 696 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 067 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Całość - kwota brutto 6 365 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Luty 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Marzec 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Kwiecień 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Maj 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Czerwiec 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Lipiec 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Sierpień 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Wrzesień 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Październik 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Listopad 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Grudzień 6 365,00 621,22 95,48 0,00 508,35 4 519,00 330,00 4 809,95
Rocznie 76 380,00 7 454,64 1 145,76 0,00 6 100,20 54 228,00 3 960,00 57 719,40
Wynagrodzenie pracownika 6 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 621 zł
Ubezpieczenie rentowe 414 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 562 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Luty 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Marzec 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Kwiecień 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Maj 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Czerwiec 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Lipiec 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Sierpień 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Wrzesień 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Październik 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Listopad 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Grudzień 6 365,00 621,22 413,73 0,00 162,31 7 562,26 zł
Rocznie 76 380,00 7 454,64 4 964,76 0,00 1 947,72 90 747,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 562 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 757 zł
Całość - kwota brutto 5 567 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Luty 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Marzec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Kwiecień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Maj 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Czerwiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Lipiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Sierpień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Wrzesień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Październik 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Listopad 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Grudzień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 454,00 757,00 4 810,00
Rocznie 66 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 448,00 9 084,00 57 720,00
Wynagrodzenie pracownika 5 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 567 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Luty 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Marzec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Kwiecień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Maj 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Czerwiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Lipiec 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Sierpień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Wrzesień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Październik 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Listopad 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Grudzień 5 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 567,00 zł
Rocznie 66 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 804,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 567 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 567 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4810 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 810 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 614 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 806 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Luty 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Marzec 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Kwiecień 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Maj 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Czerwiec 5 806,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 614,00 0,00 4 810,19
Lipiec 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Sierpień 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Wrzesień 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Październik 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Listopad 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Grudzień 5 806,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 573,00 0,00 4 605,99
Rocznie 69 672,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 122,00 0,00 56 497,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 806 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 810 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ