Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 240 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Luty 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Marzec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Kwiecień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Maj 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Czerwiec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Lipiec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Sierpień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Wrzesień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Październik 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Listopad 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Grudzień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 510,00 5 500,00 0,00 5 240,36
Rocznie 79 968,00 7 804,92 1 199,52 1 959,24 6 120,00 66 000,00 0,00 62 884,32
Wynagrodzenie pracownika 6 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 433 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Luty 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Marzec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Kwiecień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Maj 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Czerwiec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Lipiec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Sierpień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Wrzesień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Październik 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Listopad 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Grudzień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Rocznie 79 968,00 7 804,92 5 197,92 1 335,48 2 039,16 96 345,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 240 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 240 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 506 zł
Zaliczka na podatek 329 zł
Całość - kwota brutto 6 339 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Luty 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Marzec 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Kwiecień 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Maj 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Czerwiec 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Lipiec 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Sierpień 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Wrzesień 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Październik 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Listopad 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Grudzień 6 339,00 618,69 95,09 0,00 506,27 4 500,00 329,00 4 789,95
Rocznie 76 068,00 7 424,28 1 141,08 0,00 6 075,24 54 000,00 3 948,00 57 479,40
Wynagrodzenie pracownika 6 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 412 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 531 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Luty 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Marzec 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Kwiecień 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Maj 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Czerwiec 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Lipiec 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Sierpień 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Wrzesień 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Październik 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Listopad 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Grudzień 6 339,00 618,69 412,04 0,00 161,65 7 531,38 zł
Rocznie 76 068,00 7 424,28 4 944,48 0,00 1 939,80 90 376,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 339 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 531 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 754 zł
Całość - kwota brutto 5 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Luty 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Marzec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Kwiecień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Maj 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Czerwiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Lipiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Sierpień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Wrzesień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Październik 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Listopad 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Grudzień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Rocznie 66 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 220,00 9 048,00 57 480,00
Wynagrodzenie pracownika 5 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 544 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Luty 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Marzec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Kwiecień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Maj 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Czerwiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Lipiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Sierpień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Wrzesień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Październik 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Listopad 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Grudzień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Rocznie 66 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 544 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 775 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557,00 0,00 5 218,00
Luty 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557,00 0,00 5 218,00
Marzec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 356,00 0,00 4 419,00
Kwiecień 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,00 0,00 4 352,00
Maj 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,00 0,00 4 352,00
Czerwiec 5 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 423,00 0,00 4 352,00
Lipiec 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Sierpień 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Wrzesień 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Październik 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Listopad 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Grudzień 5 775,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 339,00 0,00 4 172,41
Rocznie 69 300,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 773,00 0,00 52 945,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 775 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 218 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ