Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 518 zł
Zaliczka na podatek 360 zł
Całość - kwota brutto 6 664 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Luty 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Marzec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Kwiecień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Maj 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Czerwiec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Lipiec 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Sierpień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Wrzesień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Październik 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Listopad 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Grudzień 6 664,00 650,41 99,96 163,27 517,53 5 500,00 360,00 4 872,83
Rocznie 79 968,00 7 804,92 1 199,52 1 959,24 4 320,00 66 000,00 0,00 58 473,96
Wynagrodzenie pracownika 6 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 650 zł
Ubezpieczenie rentowe 433 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 029 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Luty 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Marzec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Kwiecień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Maj 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Czerwiec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Lipiec 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Sierpień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Wrzesień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Październik 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Listopad 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Grudzień 6 664,00 650,41 433,16 111,29 169,93 8 028,79 zł
Rocznie 79 968,00 7 804,92 5 197,92 1 335,48 2 039,16 96 345,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 664 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 873 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 873 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 029 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 507 zł
Zaliczka na podatek 540 zł
Całość - kwota brutto 6 343 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Luty 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Marzec 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Kwiecień 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Maj 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Czerwiec 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Lipiec 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Sierpień 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Wrzesień 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Październik 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Listopad 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Grudzień 6 343,00 619,08 95,15 0,00 506,59 4 503,00 540,00 4 581,82
Rocznie 76 116,00 7 428,96 1 141,80 0,00 6 079,08 54 036,00 408,00 54 981,84
Wynagrodzenie pracownika 6 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 619 zł
Ubezpieczenie rentowe 412 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 536 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Luty 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Marzec 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Kwiecień 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Maj 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Czerwiec 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Lipiec 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Sierpień 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Wrzesień 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Październik 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Listopad 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Grudzień 6 343,00 619,08 412,30 0,00 161,74 7 536,12 zł
Rocznie 76 116,00 7 428,96 4 947,60 0,00 1 940,88 90 433,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 343 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 582 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 582 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 536 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 754 zł
Całość - kwota brutto 5 544 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Luty 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Marzec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Kwiecień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Maj 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Czerwiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Lipiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Sierpień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Wrzesień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Październik 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Listopad 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Grudzień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 435,00 754,00 4 790,00
Rocznie 66 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 220,00 9 048,00 57 480,00
Wynagrodzenie pracownika 5 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 544 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Luty 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Marzec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Kwiecień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Maj 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Czerwiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Lipiec 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Sierpień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Wrzesień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Październik 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Listopad 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Grudzień 5 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 544,00 zł
Rocznie 66 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 528,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 544 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 790 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 544 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4790 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 790 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 711 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 520 zł
Zaliczka na podatek 552 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 783 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 552,00 0,00 4 710,53
Luty 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 552,00 0,00 4 710,53
Marzec 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 1 339,00 0,00 3 923,53
Kwiecień 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 1 415,00 0,00 3 847,53
Maj 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 1 415,00 0,00 3 847,53
Czerwiec 5 783,00 0,00 0,00 0,00 520,47 0,00 1 415,00 0,00 3 847,53
Lipiec 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Sierpień 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Wrzesień 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Październik 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Listopad 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Grudzień 5 783,00 176,27 72,24 0,00 520,47 15,08 1 330,00 0,00 3 668,94
Rocznie 69 396,00 1 057,62 433,44 0,00 6 245,64 0,00 14 668,00 0,00 46 900,82

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 711 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.