Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Luty 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Marzec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Kwiecień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Maj 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Czerwiec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Lipiec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Sierpień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Wrzesień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Październik 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Listopad 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Grudzień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 512,04 5 512,00 0,00 5 250,41
Rocznie 80 136,00 7 821,24 1 202,04 1 963,32 6 144,48 66 144,00 0,00 63 004,92
Wynagrodzenie pracownika 6 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Luty 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Marzec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Kwiecień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Maj 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Czerwiec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Lipiec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Sierpień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Wrzesień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Październik 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Listopad 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Grudzień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Rocznie 80 136,00 7 821,24 5 208,84 1 338,24 2 043,48 96 547,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 507 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Całość - kwota brutto 6 353 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Luty 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Marzec 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Kwiecień 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Maj 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Czerwiec 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Lipiec 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Sierpień 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Wrzesień 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Październik 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Listopad 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Grudzień 6 353,00 620,05 95,30 0,00 507,39 4 510,00 330,00 4 800,26
Rocznie 76 236,00 7 440,60 1 143,60 0,00 6 088,68 54 120,00 3 960,00 57 603,12
Wynagrodzenie pracownika 6 353 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 548 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Luty 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Marzec 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Kwiecień 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Maj 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Czerwiec 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Lipiec 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Sierpień 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Wrzesień 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Październik 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Listopad 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Grudzień 6 353,00 620,05 412,95 0,00 162,00 7 548,00 zł
Rocznie 76 236,00 7 440,60 4 955,40 0,00 1 944,00 90 576,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 548 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 756 zł
Całość - kwota brutto 5 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Luty 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Marzec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Kwiecień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Maj 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Czerwiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Lipiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Sierpień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Wrzesień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Październik 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Listopad 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Grudzień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Rocznie 66 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 340,00 9 072,00 57 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Luty 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Marzec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Kwiecień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Maj 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Czerwiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Lipiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Sierpień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Wrzesień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Październik 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Listopad 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Grudzień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Rocznie 66 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 559 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 787 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 5 228,00
Luty 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,00 0,00 5 228,00
Marzec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 363,00 0,00 4 424,00
Kwiecień 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 427,00 0,00 4 360,00
Maj 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 427,00 0,00 4 360,00
Czerwiec 5 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 427,00 0,00 4 360,00
Lipiec 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Sierpień 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Wrzesień 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Październik 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Listopad 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Grudzień 5 787,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 342,00 0,00 4 181,41
Rocznie 69 444,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 814,00 0,00 53 048,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.