Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 883 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 519 zł
Zaliczka na podatek 361 zł
Całość - kwota brutto 6 678 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Luty 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Marzec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Kwiecień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Maj 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Czerwiec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Lipiec 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Sierpień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Wrzesień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Październik 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Listopad 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Grudzień 6 678,00 651,77 100,17 163,61 518,62 5 512,00 361,00 4 882,83
Rocznie 80 136,00 7 821,24 1 202,04 1 963,32 4 337,28 66 144,00 0,00 58 593,96
Wynagrodzenie pracownika 6 678 zł
Ubezpieczenie emerytalne 652 zł
Ubezpieczenie rentowe 434 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Luty 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Marzec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Kwiecień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Maj 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Czerwiec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Lipiec 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Sierpień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Wrzesień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Październik 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Listopad 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Grudzień 6 678,00 651,77 434,07 111,52 170,29 8 045,65 zł
Rocznie 80 136,00 7 821,24 5 208,84 1 338,24 2 043,48 96 547,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 678 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 883 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 883 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Całość - kwota brutto 6 356 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Luty 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Marzec 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Kwiecień 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Maj 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Czerwiec 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Lipiec 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Sierpień 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Wrzesień 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Październik 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Listopad 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Grudzień 6 356,00 620,35 95,34 0,00 507,63 4 512,00 541,00 4 591,24
Rocznie 76 272,00 7 444,20 1 144,08 0,00 6 091,56 54 144,00 408,00 55 094,88
Wynagrodzenie pracownika 6 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 620 zł
Ubezpieczenie rentowe 413 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 552 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Luty 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Marzec 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Kwiecień 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Maj 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Czerwiec 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Lipiec 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Sierpień 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Wrzesień 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Październik 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Listopad 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Grudzień 6 356,00 620,35 413,14 0,00 162,08 7 551,57 zł
Rocznie 76 272,00 7 444,20 4 957,68 0,00 1 944,96 90 618,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 356 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 591 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 552 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 756 zł
Całość - kwota brutto 5 556 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Luty 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Marzec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Kwiecień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Maj 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Czerwiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Lipiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Sierpień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Wrzesień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Październik 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Listopad 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Grudzień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 445,00 756,00 4 800,00
Rocznie 66 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 340,00 9 072,00 57 600,00
Wynagrodzenie pracownika 5 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 556 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Luty 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Marzec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Kwiecień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Maj 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Czerwiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Lipiec 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Sierpień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Wrzesień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Październik 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Listopad 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Grudzień 5 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 556,00 zł
Rocznie 66 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 672,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 556 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 556 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 719 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 795 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 554,00 0,00 4 719,45
Luty 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 554,00 0,00 4 719,45
Marzec 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 1 344,00 0,00 3 929,45
Kwiecień 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 1 417,00 0,00 3 856,45
Maj 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 1 417,00 0,00 3 856,45
Czerwiec 5 795,00 0,00 0,00 0,00 521,55 0,00 1 417,00 0,00 3 856,45
Lipiec 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Sierpień 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Wrzesień 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Październik 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Listopad 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Grudzień 5 795,00 176,27 72,24 0,00 521,55 15,08 1 333,00 0,00 3 676,86
Rocznie 69 540,00 1 057,62 433,44 0,00 6 258,60 0,00 14 701,00 0,00 46 998,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 719 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.