Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4850 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 165 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 6 753 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Luty 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Marzec 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Kwiecień 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Maj 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Czerwiec 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Lipiec 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Sierpień 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Wrzesień 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Październik 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Listopad 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Grudzień 6 753,00 659,09 101,30 165,45 524,44 5 577,00 453,00 4 849,72
Rocznie 81 036,00 7 909,08 1 215,60 1 985,40 6 293,28 66 924,00 5 436,00 58 196,64
Wynagrodzenie pracownika 6 753 zł
Ubezpieczenie emerytalne 659 zł
Ubezpieczenie rentowe 439 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 113 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 136 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Luty 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Marzec 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Kwiecień 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Maj 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Czerwiec 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Lipiec 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Sierpień 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Wrzesień 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Październik 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Listopad 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Grudzień 6 753,00 659,09 438,95 112,78 172,20 8 136,02 zł
Rocznie 81 036,00 7 909,08 5 267,40 1 353,36 2 066,40 97 632,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 753 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 136 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4850 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 513 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Całość - kwota brutto 6 418 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Luty 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Marzec 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Kwiecień 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Maj 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Czerwiec 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Lipiec 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Sierpień 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Wrzesień 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Październik 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Listopad 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Grudzień 6 418,00 626,40 96,27 0,00 512,58 4 556,00 333,00 4 849,75
Rocznie 77 016,00 7 516,80 1 155,24 0,00 6 150,96 54 672,00 3 996,00 58 197,00
Wynagrodzenie pracownika 6 418 zł
Ubezpieczenie emerytalne 626 zł
Ubezpieczenie rentowe 417 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Luty 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Marzec 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Kwiecień 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Maj 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Czerwiec 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Lipiec 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Sierpień 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Wrzesień 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Październik 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Listopad 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Grudzień 6 418,00 626,40 417,17 0,00 163,66 7 625,23 zł
Rocznie 77 016,00 7 516,80 5 006,04 0,00 1 963,92 91 502,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 418 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4850 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 763 zł
Całość - kwota brutto 5 613 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Luty 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Marzec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Kwiecień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Maj 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Czerwiec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Lipiec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Sierpień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Wrzesień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Październik 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Listopad 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Grudzień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 763,00 4 850,00
Rocznie 67 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 880,00 9 156,00 58 200,00
Wynagrodzenie pracownika 5 613 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 613 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Luty 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Marzec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Kwiecień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Maj 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Czerwiec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Lipiec 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Sierpień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Wrzesień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Październik 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Listopad 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Grudzień 5 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 613,00 zł
Rocznie 67 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 613 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 850 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 850 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 613 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4850 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 850 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 623 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 855 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Luty 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Marzec 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Kwiecień 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Maj 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Czerwiec 5 855,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 623,00 0,00 4 850,19
Lipiec 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Sierpień 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Wrzesień 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Październik 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Listopad 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Grudzień 5 855,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 581,00 0,00 4 646,99
Rocznie 70 260,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 224,00 0,00 56 983,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 855 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 850 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ