Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4840 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 165 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 521 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 735 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Luty 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Marzec 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Kwiecień 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Maj 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Czerwiec 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Lipiec 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Sierpień 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Wrzesień 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Październik 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Listopad 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Grudzień 6 735,00 657,34 101,03 165,01 520,54 5 562,00 0,00 5 291,08
Rocznie 80 820,00 7 888,08 1 212,36 1 980,12 6 246,48 66 744,00 0,00 63 492,96
Wynagrodzenie pracownika 6 735 zł
Ubezpieczenie emerytalne 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 438 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 114 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Luty 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Marzec 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Kwiecień 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Maj 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Czerwiec 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Lipiec 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Sierpień 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Wrzesień 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Październik 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Listopad 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Grudzień 6 735,00 657,34 437,78 112,47 171,75 8 114,34 zł
Rocznie 80 820,00 7 888,08 5 253,36 1 349,64 2 061,00 97 372,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 291 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 114 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4840 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Całość - kwota brutto 6 406 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Luty 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Marzec 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Kwiecień 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Maj 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Czerwiec 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Lipiec 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Sierpień 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Wrzesień 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Październik 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Listopad 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Grudzień 6 406,00 625,23 96,09 0,00 511,62 4 548,00 333,00 4 840,06
Rocznie 76 872,00 7 502,76 1 153,08 0,00 6 139,44 54 576,00 3 996,00 58 080,72
Wynagrodzenie pracownika 6 406 zł
Ubezpieczenie emerytalne 625 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 611 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Luty 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Marzec 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Kwiecień 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Maj 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Czerwiec 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Lipiec 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Sierpień 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Wrzesień 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Październik 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Listopad 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Grudzień 6 406,00 625,23 416,39 0,00 163,36 7 610,98 zł
Rocznie 76 872,00 7 502,76 4 996,68 0,00 1 960,32 91 331,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 406 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 611 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4840 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 762 zł
Całość - kwota brutto 5 602 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Luty 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Marzec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Kwiecień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Maj 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Czerwiec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Lipiec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Sierpień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Wrzesień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Październik 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Listopad 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Grudzień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 482,00 762,00 4 840,00
Rocznie 67 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 784,00 9 144,00 58 080,00
Wynagrodzenie pracownika 5 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Luty 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Marzec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Kwiecień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Maj 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Czerwiec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Lipiec 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Sierpień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Wrzesień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Październik 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Listopad 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Grudzień 5 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 602,00 zł
Rocznie 67 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 224,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 602 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4840 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 840 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 835 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 5 268,00
Luty 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567,00 0,00 5 268,00
Marzec 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 393,00 0,00 4 442,00
Kwiecień 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442,00 0,00 4 393,00
Maj 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442,00 0,00 4 393,00
Czerwiec 5 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 442,00 0,00 4 393,00
Lipiec 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Sierpień 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Wrzesień 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Październik 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Listopad 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Grudzień 5 835,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 358,00 0,00 4 213,41
Rocznie 70 020,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 15 001,00 0,00 53 437,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 268 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.