Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 521 zł
Zaliczka na podatek 449 zł
Całość - kwota brutto 6 710 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Luty 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Marzec 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Kwiecień 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Maj 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Czerwiec 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Lipiec 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Sierpień 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Wrzesień 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Październik 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Listopad 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Grudzień 6 710,00 654,90 100,65 164,40 521,10 5 540,00 449,00 4 819,95
Rocznie 80 520,00 7 858,80 1 207,80 1 972,80 6 253,20 66 480,00 5 388,00 57 839,40
Wynagrodzenie pracownika 6 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Luty 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Marzec 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Kwiecień 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Maj 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Czerwiec 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Lipiec 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Sierpień 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Wrzesień 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Październik 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Listopad 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Grudzień 6 710,00 654,90 436,15 112,06 171,11 8 084,22 zł
Rocznie 80 520,00 7 858,80 5 233,80 1 344,72 2 053,32 97 010,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 710 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 509 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 6 379 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Luty 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Marzec 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Kwiecień 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Maj 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Czerwiec 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Lipiec 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Sierpień 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Wrzesień 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Październik 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Listopad 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Grudzień 6 379,00 622,59 95,69 0,00 509,46 4 529,00 331,00 4 820,26
Rocznie 76 548,00 7 471,08 1 148,28 0,00 6 113,52 54 348,00 3 972,00 57 843,12
Wynagrodzenie pracownika 6 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Luty 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Marzec 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Kwiecień 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Maj 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Czerwiec 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Lipiec 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Sierpień 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Wrzesień 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Październik 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Listopad 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Grudzień 6 379,00 622,59 414,64 0,00 162,67 7 578,90 zł
Rocznie 76 548,00 7 471,08 4 975,68 0,00 1 952,04 90 946,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 379 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 759 zł
Całość - kwota brutto 5 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Luty 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Marzec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Kwiecień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Maj 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Czerwiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Lipiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Sierpień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Wrzesień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Październik 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Listopad 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Grudzień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Rocznie 66 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 556,00 9 108,00 57 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Luty 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Marzec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Kwiecień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Maj 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Czerwiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Lipiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Sierpień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Wrzesień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Październik 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Listopad 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Grudzień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Rocznie 66 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 617 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 819 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Luty 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Marzec 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Kwiecień 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Maj 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Czerwiec 5 819,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 617,00 0,00 4 820,19
Lipiec 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Sierpień 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Wrzesień 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Październik 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Listopad 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Grudzień 5 819,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 575,00 0,00 4 616,99
Rocznie 69 828,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 152,00 0,00 56 623,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 820 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ