Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 164 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 521 zł
Zaliczka na podatek 364 zł
Całość - kwota brutto 6 707 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Luty 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Marzec 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Kwiecień 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Maj 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Czerwiec 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Lipiec 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Sierpień 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Wrzesień 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Październik 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Listopad 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Grudzień 6 707,00 654,60 100,61 164,32 520,87 5 537,00 364,00 4 902,60
Rocznie 80 484,00 7 855,20 1 207,32 1 971,84 4 373,28 66 444,00 0,00 58 831,20
Wynagrodzenie pracownika 6 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 655 zł
Ubezpieczenie rentowe 436 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 164 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Luty 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Marzec 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Kwiecień 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Maj 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Czerwiec 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Lipiec 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Sierpień 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Wrzesień 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Październik 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Listopad 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Grudzień 6 707,00 654,60 435,96 112,01 171,03 8 080,60 zł
Rocznie 80 484,00 7 855,20 5 231,52 1 344,12 2 052,36 96 967,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 707 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 903 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 903 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 611 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 510 zł
Zaliczka na podatek 544 zł
Całość - kwota brutto 6 383 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Luty 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Marzec 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Kwiecień 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Maj 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Czerwiec 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Lipiec 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Sierpień 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Wrzesień 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Październik 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Listopad 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Grudzień 6 383,00 622,98 95,75 0,00 509,78 4 531,00 544,00 4 610,77
Rocznie 76 596,00 7 475,76 1 149,00 0,00 6 117,36 54 372,00 408,00 55 329,24
Wynagrodzenie pracownika 6 383 zł
Ubezpieczenie emerytalne 623 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 156 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Luty 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Marzec 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Kwiecień 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Maj 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Czerwiec 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Lipiec 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Sierpień 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Wrzesień 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Październik 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Listopad 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Grudzień 6 383,00 622,98 414,90 0,00 162,76 7 583,64 zł
Rocznie 76 596,00 7 475,76 4 978,80 0,00 1 953,12 91 003,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 383 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 611 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 611 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 759 zł
Całość - kwota brutto 5 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Luty 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Marzec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Kwiecień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Maj 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Czerwiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Lipiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Sierpień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Wrzesień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Październik 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Listopad 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Grudzień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 463,00 759,00 4 820,00
Rocznie 66 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 556,00 9 108,00 57 840,00
Wynagrodzenie pracownika 5 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Luty 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Marzec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Kwiecień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Maj 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Czerwiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Lipiec 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Sierpień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Wrzesień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Październik 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Listopad 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Grudzień 5 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 579,00 zł
Rocznie 66 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 820 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4820 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 820 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 524 zł
Zaliczka na podatek 556 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 819 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 556,00 0,00 4 739,29
Luty 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 556,00 0,00 4 739,29
Marzec 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 1 353,00 0,00 3 942,29
Kwiecień 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 1 422,00 0,00 3 873,29
Maj 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 1 422,00 0,00 3 873,29
Czerwiec 5 819,00 0,00 0,00 0,00 523,71 0,00 1 422,00 0,00 3 873,29
Lipiec 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Sierpień 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Wrzesień 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Październik 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Listopad 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Grudzień 5 819,00 176,27 72,24 0,00 523,71 15,08 1 337,00 0,00 3 694,70
Rocznie 69 828,00 1 057,62 433,44 0,00 6 284,52 0,00 14 753,00 0,00 47 208,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 819 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 739 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.