Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4780 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 230 zł
Ubezpieczenie emerytalne 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Luty 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Marzec 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Kwiecień 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Maj 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Czerwiec 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Lipiec 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Sierpień 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Wrzesień 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Październik 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Listopad 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Grudzień 6 650,00 649,04 99,75 162,93 507,96 5 488,00 0,00 5 230,32
Rocznie 79 800,00 7 788,48 1 197,00 1 955,16 6 095,52 65 856,00 0,00 62 763,84
Wynagrodzenie pracownika 6 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 649 zł
Ubezpieczenie rentowe 432 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Luty 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Marzec 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Kwiecień 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Maj 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Czerwiec 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Lipiec 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Sierpień 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Wrzesień 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Październik 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Listopad 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Grudzień 6 650,00 649,04 432,25 111,06 169,58 8 011,93 zł
Rocznie 79 800,00 7 788,48 5 187,00 1 332,72 2 034,96 96 143,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 230 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 230 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4780 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 505 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 6 326 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Luty 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Marzec 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Kwiecień 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Maj 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Czerwiec 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Lipiec 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Sierpień 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Wrzesień 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Październik 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Listopad 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Grudzień 6 326,00 617,42 94,89 0,00 505,23 4 491,00 328,00 4 780,46
Rocznie 75 912,00 7 409,04 1 138,68 0,00 6 062,76 53 892,00 3 936,00 57 365,52
Wynagrodzenie pracownika 6 326 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 516 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Luty 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Marzec 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Kwiecień 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Maj 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Czerwiec 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Lipiec 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Sierpień 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Wrzesień 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Październik 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Listopad 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Grudzień 6 326,00 617,42 411,19 0,00 161,32 7 515,93 zł
Rocznie 75 912,00 7 409,04 4 934,28 0,00 1 935,84 90 191,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 326 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 516 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4780 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 752 zł
Całość - kwota brutto 5 532 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Luty 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Marzec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Kwiecień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Maj 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Czerwiec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Lipiec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Sierpień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Wrzesień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Październik 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Listopad 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Grudzień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 426,00 752,00 4 780,00
Rocznie 66 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 112,00 9 024,00 57 360,00
Wynagrodzenie pracownika 5 532 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 532 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Luty 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Marzec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Kwiecień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Maj 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Czerwiec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Lipiec 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Sierpień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Wrzesień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Październik 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Listopad 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Grudzień 5 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 532,00 zł
Rocznie 66 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 384,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 532 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 780 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 780 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 532 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4780 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 780 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 555 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 763 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 5 208,00
Luty 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 5 208,00
Marzec 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348,00 0,00 4 415,00
Kwiecień 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 4 344,00
Maj 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 4 344,00
Czerwiec 5 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,00 0,00 4 344,00
Lipiec 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Sierpień 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Wrzesień 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Październik 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Listopad 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Grudzień 5 763,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 335,00 0,00 4 164,41
Rocznie 69 156,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 725,00 0,00 52 849,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 763 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ