Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 165 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 451 zł
Całość - kwota brutto 6 725 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Luty 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Marzec 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Kwiecień 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Maj 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Czerwiec 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Lipiec 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Sierpień 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Wrzesień 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Październik 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Listopad 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Grudzień 6 725,00 656,36 100,88 164,76 522,27 5 553,00 451,00 4 829,73
Rocznie 80 700,00 7 876,32 1 210,56 1 977,12 6 267,24 66 636,00 5 412,00 57 956,76
Wynagrodzenie pracownika 6 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 102 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Luty 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Marzec 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Kwiecień 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Maj 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Czerwiec 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Lipiec 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Sierpień 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Wrzesień 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Październik 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Listopad 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Grudzień 6 725,00 656,36 437,13 112,31 171,49 8 102,29 zł
Rocznie 80 700,00 7 876,32 5 245,56 1 347,72 2 057,88 97 227,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 725 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 102 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 511 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 6 392 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Luty 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Marzec 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Kwiecień 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Maj 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Czerwiec 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Lipiec 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Sierpień 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Wrzesień 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Październik 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Listopad 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Grudzień 6 392,00 623,86 95,88 0,00 510,50 4 538,00 332,00 4 829,76
Rocznie 76 704,00 7 486,32 1 150,56 0,00 6 126,00 54 456,00 3 984,00 57 957,12
Wynagrodzenie pracownika 6 392 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 415 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 594 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Luty 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Marzec 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Kwiecień 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Maj 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Czerwiec 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Lipiec 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Sierpień 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Wrzesień 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Październik 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Listopad 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Grudzień 6 392,00 623,86 415,48 0,00 162,99 7 594,33 zł
Rocznie 76 704,00 7 486,32 4 985,76 0,00 1 955,88 91 131,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 392 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 594 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 760 zł
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 664,00 9 120,00 57 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 619 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 831 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Luty 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Marzec 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Kwiecień 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Maj 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Czerwiec 5 831,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 619,00 0,00 4 830,19
Lipiec 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Sierpień 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Wrzesień 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Październik 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Listopad 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Grudzień 5 831,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 577,00 0,00 4 626,99
Rocznie 69 972,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 7 176,00 0,00 56 743,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ