Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 101 zł
Ubezpieczenie chorobowe 165 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 522 zł
Zaliczka na podatek 366 zł
Całość - kwota brutto 6 721 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Luty 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Marzec 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Kwiecień 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Maj 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Czerwiec 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Lipiec 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Sierpień 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Wrzesień 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Październik 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Listopad 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Grudzień 6 721,00 655,97 100,82 164,66 521,96 5 550,00 366,00 4 911,59
Rocznie 80 652,00 7 871,64 1 209,84 1 975,92 4 392,00 66 600,00 0,00 58 939,08
Wynagrodzenie pracownika 6 721 zł
Ubezpieczenie emerytalne 656 zł
Ubezpieczenie rentowe 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 112 zł
Fundusz Pracy (FP) 165 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 8 097 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Luty 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Marzec 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Kwiecień 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Maj 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Czerwiec 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Lipiec 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Sierpień 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Wrzesień 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Październik 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Listopad 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Grudzień 6 721,00 655,97 436,87 112,24 171,38 8 097,46 zł
Rocznie 80 652,00 7 871,64 5 242,44 1 346,88 2 056,56 97 169,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 721 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 912 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 912 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 097 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 96 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 511 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Całość - kwota brutto 6 396 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Luty 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Marzec 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Kwiecień 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Maj 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Czerwiec 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Lipiec 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Sierpień 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Wrzesień 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Październik 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Listopad 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Grudzień 6 396,00 624,25 95,94 0,00 510,82 4 541,00 545,00 4 620,07
Rocznie 76 752,00 7 491,00 1 151,28 0,00 6 129,84 54 492,00 408,00 55 440,84
Wynagrodzenie pracownika 6 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 624 zł
Ubezpieczenie rentowe 416 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 157 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 599 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Luty 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Marzec 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Kwiecień 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Maj 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Czerwiec 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Lipiec 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Sierpień 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Wrzesień 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Październik 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Listopad 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Grudzień 6 396,00 624,25 415,74 0,00 163,10 7 599,09 zł
Rocznie 76 752,00 7 491,00 4 988,88 0,00 1 957,20 91 189,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 396 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 599 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 760 zł
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 664,00 9 120,00 57 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4830 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 830 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 749 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 525 zł
Zaliczka na podatek 557 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 831 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 557,00 0,00 4 749,21
Luty 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 557,00 0,00 4 749,21
Marzec 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 1 357,00 0,00 3 949,21
Kwiecień 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 1 424,00 0,00 3 882,21
Maj 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 1 424,00 0,00 3 882,21
Czerwiec 5 831,00 0,00 0,00 0,00 524,79 0,00 1 424,00 0,00 3 882,21
Lipiec 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Sierpień 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Wrzesień 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Październik 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Listopad 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Grudzień 5 831,00 176,27 72,24 0,00 524,79 15,08 1 339,00 0,00 3 703,62
Rocznie 69 972,00 1 057,62 433,44 0,00 6 297,48 0,00 14 777,00 0,00 47 315,98

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 749 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.