Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 220 zł
Ubezpieczenie emerytalne 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 506 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 636 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Luty 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Marzec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Kwiecień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Maj 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Czerwiec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Lipiec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Sierpień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Wrzesień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Październik 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Listopad 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Grudzień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 505,92 5 476,00 0,00 5 220,29
Rocznie 79 632,00 7 772,04 1 194,48 1 950,96 6 071,04 65 712,00 0,00 62 643,48
Wynagrodzenie pracownika 6 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Luty 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Marzec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Kwiecień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Maj 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Czerwiec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Lipiec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Sierpień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Wrzesień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Październik 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Listopad 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Grudzień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Rocznie 79 632,00 7 772,04 5 176,08 1 329,84 2 030,64 95 940,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 220 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 220 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 504 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 6 313 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Luty 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Marzec 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Kwiecień 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Maj 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Czerwiec 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Lipiec 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Sierpień 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Wrzesień 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Październik 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Listopad 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Grudzień 6 313,00 616,15 94,70 0,00 504,19 4 482,00 328,00 4 769,96
Rocznie 75 756,00 7 393,80 1 136,40 0,00 6 050,28 53 784,00 3 936,00 57 239,52
Wynagrodzenie pracownika 6 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 616 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Luty 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Marzec 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Kwiecień 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Maj 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Czerwiec 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Lipiec 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Sierpień 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Wrzesień 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Październik 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Listopad 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Grudzień 6 313,00 616,15 410,35 0,00 160,98 7 500,48 zł
Rocznie 75 756,00 7 393,80 4 924,20 0,00 1 931,76 90 005,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 751 zł
Całość - kwota brutto 5 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Luty 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Marzec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Kwiecień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Maj 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Czerwiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Lipiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Sierpień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Wrzesień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Październik 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Listopad 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Grudzień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Rocznie 66 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 004,00 9 012,00 57 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 521 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Luty 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Marzec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Kwiecień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Maj 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Czerwiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Lipiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Sierpień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Wrzesień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Październik 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Listopad 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Grudzień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Rocznie 66 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 521 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 751 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,00 0,00 5 198,00
Luty 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,00 0,00 5 198,00
Marzec 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 4 410,00
Kwiecień 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415,00 0,00 4 336,00
Maj 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415,00 0,00 4 336,00
Czerwiec 5 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415,00 0,00 4 336,00
Lipiec 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Sierpień 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Wrzesień 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Październik 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Listopad 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Grudzień 5 751,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 331,00 0,00 4 156,41
Rocznie 69 012,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 678,00 0,00 52 752,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 751 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 198 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.