Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 357 zł
Całość - kwota brutto 6 636 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Luty 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Marzec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Kwiecień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Maj 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Czerwiec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Lipiec 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Sierpień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Wrzesień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Październik 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Listopad 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Grudzień 6 636,00 647,67 99,54 162,58 515,36 5 476,00 357,00 4 853,85
Rocznie 79 632,00 7 772,04 1 194,48 1 950,96 4 285,44 65 712,00 0,00 58 246,20
Wynagrodzenie pracownika 6 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 648 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 163 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 995 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Luty 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Marzec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Kwiecień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Maj 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Czerwiec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Lipiec 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Sierpień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Wrzesień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Październik 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Listopad 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Grudzień 6 636,00 647,67 431,34 110,82 169,22 7 995,05 zł
Rocznie 79 632,00 7 772,04 5 176,08 1 329,84 2 030,64 95 940,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 854 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 854 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 995 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 563 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 505 zł
Zaliczka na podatek 538 zł
Całość - kwota brutto 6 317 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Luty 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Marzec 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Kwiecień 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Maj 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Czerwiec 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Lipiec 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Sierpień 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Wrzesień 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Październik 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Listopad 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Grudzień 6 317,00 616,54 94,76 0,00 504,51 4 485,00 538,00 4 562,99
Rocznie 75 804,00 7 398,48 1 137,12 0,00 6 054,12 53 820,00 408,00 54 755,88
Wynagrodzenie pracownika 6 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 617 zł
Ubezpieczenie rentowe 411 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 155 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 505 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Luty 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Marzec 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Kwiecień 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Maj 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Czerwiec 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Lipiec 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Sierpień 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Wrzesień 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Październik 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Listopad 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Grudzień 6 317,00 616,54 410,61 0,00 161,09 7 505,24 zł
Rocznie 75 804,00 7 398,48 4 927,32 0,00 1 933,08 90 062,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 563 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 563 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 505 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 751 zł
Całość - kwota brutto 5 521 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Luty 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Marzec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Kwiecień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Maj 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Czerwiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Lipiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Sierpień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Wrzesień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Październik 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Listopad 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Grudzień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 417,00 751,00 4 770,00
Rocznie 66 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 004,00 9 012,00 57 240,00
Wynagrodzenie pracownika 5 521 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 521 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Luty 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Marzec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Kwiecień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Maj 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Czerwiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Lipiec 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Sierpień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Wrzesień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Październik 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Listopad 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Grudzień 5 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 521,00 zł
Rocznie 66 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 521 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 521 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 691 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 518 zł
Zaliczka na podatek 550 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 759 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 550,00 0,00 4 690,69
Luty 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 550,00 0,00 4 690,69
Marzec 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 1 330,00 0,00 3 910,69
Kwiecień 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 1 410,00 0,00 3 830,69
Maj 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 1 410,00 0,00 3 830,69
Czerwiec 5 759,00 0,00 0,00 0,00 518,31 0,00 1 410,00 0,00 3 830,69
Lipiec 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Sierpień 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Wrzesień 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Październik 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Listopad 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Grudzień 5 759,00 176,27 72,24 0,00 518,31 15,08 1 326,00 0,00 3 651,10
Rocznie 69 108,00 1 057,62 433,44 0,00 6 219,72 0,00 14 616,00 0,00 46 690,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 759 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 691 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.