Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 602 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 373 zł
Zaliczka na podatek 167 zł
Całość - kwota brutto 4 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Luty 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Marzec 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Kwiecień 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Maj 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Czerwiec 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Lipiec 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Sierpień 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Wrzesień 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Październik 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Listopad 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Grudzień 4 800,00 468,48 72,00 117,60 372,77 3 892,00 167,00 3 602,15
Rocznie 57 600,00 5 621,76 864,00 1 411,20 2 004,48 46 704,00 0,00 43 225,80
Wynagrodzenie pracownika 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Luty 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Marzec 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Kwiecień 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Maj 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Czerwiec 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Lipiec 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Sierpień 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Wrzesień 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Październik 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Listopad 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Grudzień 4 800,00 468,48 312,00 80,16 122,40 5 783,04 zł
Rocznie 57 600,00 5 621,76 3 744,00 961,92 1 468,80 69 396,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 602 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 467 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 409 zł
Całość - kwota brutto 4 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Luty 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Marzec 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Kwiecień 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Maj 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Czerwiec 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Lipiec 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Sierpień 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Wrzesień 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Październik 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Listopad 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Grudzień 4 800,00 468,48 72,00 0,00 383,36 3 408,00 409,00 3 467,20
Rocznie 57 600,00 5 621,76 864,00 0,00 4 600,32 40 896,00 312,00 41 606,40
Wynagrodzenie pracownika 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 703 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Luty 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Marzec 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Kwiecień 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Maj 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Czerwiec 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Lipiec 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Sierpień 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Wrzesień 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Październik 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Listopad 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Grudzień 4 800,00 468,48 312,00 0,00 122,40 5 702,88 zł
Rocznie 57 600,00 5 621,76 3 744,00 0,00 1 468,80 68 434,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 467 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 703 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 653 zł
Całość - kwota brutto 4 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Luty 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Marzec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Kwiecień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Maj 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Czerwiec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Lipiec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Sierpień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Wrzesień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Październik 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Listopad 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Grudzień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 840,00 653,00 4 147,00
Rocznie 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 080,00 7 836,00 49 764,00
Wynagrodzenie pracownika 4 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Luty 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Marzec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Kwiecień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Maj 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Czerwiec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Lipiec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Sierpień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Wrzesień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Październik 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Listopad 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Grudzień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 zł
Rocznie 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 147 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 432 zł
Zaliczka na podatek 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 391,00 0,00 3 977,00
Luty 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 391,00 0,00 3 977,00
Marzec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 751,00 0,00 3 617,00
Kwiecień 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 1 111,00 0,00 3 257,00
Maj 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 1 111,00 0,00 3 257,00
Czerwiec 4 800,00 0,00 0,00 0,00 432,00 0,00 1 111,00 0,00 3 257,00
Lipiec 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Sierpień 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Wrzesień 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Październik 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Listopad 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Grudzień 4 800,00 176,27 72,24 0,00 432,00 15,08 1 027,00 0,00 3 077,41
Rocznie 57 600,00 1 057,62 433,44 0,00 5 184,00 0,00 11 028,00 0,00 39 806,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 977 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.