Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4830 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 170 zł
Całość - kwota brutto 4 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Luty 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Marzec 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Kwiecień 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Maj 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Czerwiec 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Lipiec 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Sierpień 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Wrzesień 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Październik 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Listopad 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Grudzień 4 830,00 471,41 72,45 118,34 375,10 3 918,00 170,00 3 622,70
Rocznie 57 960,00 5 656,92 869,40 1 420,08 2 041,92 47 016,00 0,00 43 472,40
Wynagrodzenie pracownika 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 819 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Luty 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Marzec 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Kwiecień 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Maj 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Czerwiec 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Lipiec 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Sierpień 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Wrzesień 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Październik 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Listopad 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Grudzień 4 830,00 471,41 313,95 80,66 123,17 5 819,19 zł
Rocznie 57 960,00 5 656,92 3 767,40 967,92 1 478,04 69 830,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 819 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4830 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 489 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 4 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Luty 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Marzec 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Kwiecień 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Maj 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Czerwiec 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Lipiec 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Sierpień 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Wrzesień 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Październik 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Listopad 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Grudzień 4 830,00 471,41 72,45 0,00 385,75 3 429,00 411,00 3 488,91
Rocznie 57 960,00 5 656,92 869,40 0,00 4 629,00 41 148,00 312,00 41 866,92
Wynagrodzenie pracownika 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 739 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Luty 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Marzec 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Kwiecień 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Maj 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Czerwiec 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Lipiec 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Sierpień 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Wrzesień 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Październik 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Listopad 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Grudzień 4 830,00 471,41 313,95 0,00 123,17 5 738,53 zł
Rocznie 57 960,00 5 656,92 3 767,40 0,00 1 478,04 68 862,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 489 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 739 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4830 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 657 zł
Całość - kwota brutto 4 830 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Luty 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Marzec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Kwiecień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Maj 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Czerwiec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Lipiec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Sierpień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Wrzesień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Październik 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Listopad 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Grudzień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 864,00 657,00 4 173,00
Rocznie 57 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 368,00 7 884,00 50 076,00
Wynagrodzenie pracownika 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Luty 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Marzec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Kwiecień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Maj 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Czerwiec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Lipiec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Sierpień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Wrzesień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Październik 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Listopad 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Grudzień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 830,00 zł
Rocznie 57 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 830 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4830 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 830 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 999 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 396 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 830 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 396,00 0,00 3 999,30
Luty 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 396,00 0,00 3 999,30
Marzec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 770,00 0,00 3 625,30
Kwiecień 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 1 121,00 0,00 3 274,30
Maj 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 1 121,00 0,00 3 274,30
Czerwiec 4 830,00 0,00 0,00 0,00 434,70 0,00 1 121,00 0,00 3 274,30
Lipiec 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Sierpień 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Wrzesień 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Październik 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Listopad 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Grudzień 4 830,00 176,27 72,24 0,00 434,70 15,08 1 036,00 0,00 3 095,71
Rocznie 57 960,00 1 057,62 433,44 0,00 5 216,40 0,00 11 141,00 0,00 40 021,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 830 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 999 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.