Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4790 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 595 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 4 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Luty 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Marzec 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Kwiecień 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Maj 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Czerwiec 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Lipiec 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Sierpień 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Wrzesień 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Październik 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Listopad 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Grudzień 4 790,00 467,50 71,85 117,36 372,00 3 883,00 166,00 3 595,29
Rocznie 57 480,00 5 610,00 862,20 1 408,32 1 991,52 46 596,00 0,00 43 143,48
Wynagrodzenie pracownika 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 771 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Luty 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Marzec 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Kwiecień 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Maj 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Czerwiec 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Lipiec 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Sierpień 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Wrzesień 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Październik 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Listopad 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Grudzień 4 790,00 467,50 311,35 79,99 122,15 5 770,99 zł
Rocznie 57 480,00 5 610,00 3 736,20 959,88 1 465,80 69 251,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 595 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 771 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4790 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 4 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Luty 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Marzec 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Kwiecień 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Maj 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Czerwiec 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Lipiec 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Sierpień 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Wrzesień 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Październik 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Listopad 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Grudzień 4 790,00 467,50 71,85 0,00 382,56 3 401,00 408,00 3 459,97
Rocznie 57 480,00 5 610,00 862,20 0,00 4 590,72 40 812,00 312,00 41 519,64
Wynagrodzenie pracownika 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Luty 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Marzec 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Kwiecień 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Maj 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Czerwiec 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Lipiec 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Sierpień 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Wrzesień 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Październik 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Listopad 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Grudzień 4 790,00 467,50 311,35 0,00 122,15 5 691,00 zł
Rocznie 57 480,00 5 610,00 3 736,20 0,00 1 465,80 68 292,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4790 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 651 zł
Całość - kwota brutto 4 790 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Luty 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Marzec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Kwiecień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Maj 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Czerwiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Lipiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Sierpień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Wrzesień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Październik 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Listopad 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Grudzień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 832,00 651,00 4 139,00
Rocznie 57 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 984,00 7 812,00 49 668,00
Wynagrodzenie pracownika 4 790 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 790 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Luty 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Marzec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Kwiecień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Maj 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Czerwiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Lipiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Sierpień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Wrzesień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Październik 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Listopad 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Grudzień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 790,00 zł
Rocznie 57 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 139 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 790 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 790 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4790 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 790 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 790 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 389,00 0,00 3 969,90
Luty 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 389,00 0,00 3 969,90
Marzec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 745,00 0,00 3 613,90
Kwiecień 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Maj 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Czerwiec 4 790,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 1 108,00 0,00 3 250,90
Lipiec 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Sierpień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Wrzesień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Październik 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Listopad 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Grudzień 4 790,00 176,27 72,24 0,00 431,10 15,08 1 023,00 0,00 3 072,31
Rocznie 57 480,00 1 057,62 433,44 0,00 5 173,20 0,00 10 985,00 0,00 39 740,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 790 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 970 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.