Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4760 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 575 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 4 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Luty 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Marzec 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Kwiecień 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Maj 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Czerwiec 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Lipiec 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Sierpień 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Wrzesień 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Październik 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Listopad 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Grudzień 4 760,00 464,58 71,40 116,62 369,67 3 857,00 163,00 3 574,73
Rocznie 57 120,00 5 574,96 856,80 1 399,44 1 954,08 46 284,00 0,00 42 896,76
Wynagrodzenie pracownika 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Luty 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Marzec 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Kwiecień 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Maj 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Czerwiec 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Lipiec 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Sierpień 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Wrzesień 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Październik 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Listopad 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Grudzień 4 760,00 464,58 309,40 79,49 121,38 5 734,85 zł
Rocznie 57 120,00 5 574,96 3 712,80 953,88 1 456,56 68 818,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 575 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4760 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 4 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Luty 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Marzec 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Kwiecień 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Maj 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Czerwiec 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Lipiec 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Sierpień 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Wrzesień 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Październik 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Listopad 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Grudzień 4 760,00 464,58 71,40 0,00 380,16 3 379,00 405,00 3 438,38
Rocznie 57 120,00 5 574,96 856,80 0,00 4 561,92 40 548,00 300,00 41 260,56
Wynagrodzenie pracownika 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 655 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Luty 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Marzec 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Kwiecień 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Maj 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Czerwiec 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Lipiec 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Sierpień 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Wrzesień 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Październik 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Listopad 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Grudzień 4 760,00 464,58 309,40 0,00 121,38 5 655,36 zł
Rocznie 57 120,00 5 574,96 3 712,80 0,00 1 456,56 67 864,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 655 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4760 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 113 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 647 zł
Całość - kwota brutto 4 760 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Luty 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Marzec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Kwiecień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Maj 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Czerwiec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Lipiec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Sierpień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Wrzesień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Październik 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Listopad 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Grudzień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 647,00 4 113,00
Rocznie 57 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 696,00 7 764,00 49 356,00
Wynagrodzenie pracownika 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 760 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Luty 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Marzec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Kwiecień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Maj 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Czerwiec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Lipiec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Sierpień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Wrzesień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Październik 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Listopad 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Grudzień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 760,00 zł
Rocznie 57 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 113 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 760 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4760 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 760 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 428 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 760 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 384,00 0,00 3 947,60
Luty 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 384,00 0,00 3 947,60
Marzec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 726,00 0,00 3 605,60
Kwiecień 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 1 098,00 0,00 3 233,60
Maj 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 1 098,00 0,00 3 233,60
Czerwiec 4 760,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 1 098,00 0,00 3 233,60
Lipiec 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Sierpień 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Wrzesień 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Październik 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Listopad 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Grudzień 4 760,00 176,27 72,24 0,00 428,40 15,08 1 014,00 0,00 3 054,01
Rocznie 57 120,00 1 057,62 433,44 0,00 5 140,80 0,00 10 872,00 0,00 39 525,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 760 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 948 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.