Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4810 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 609 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 168 zł
Całość - kwota brutto 4 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Luty 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Marzec 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Kwiecień 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Maj 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Czerwiec 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Lipiec 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Sierpień 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Wrzesień 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Październik 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Listopad 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Grudzień 4 810,00 469,46 72,15 117,85 373,55 3 901,00 168,00 3 608,99
Rocznie 57 720,00 5 633,52 865,80 1 414,20 2 017,44 46 812,00 0,00 43 307,88
Wynagrodzenie pracownika 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Luty 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Marzec 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Kwiecień 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Maj 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Czerwiec 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Lipiec 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Sierpień 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Wrzesień 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Październik 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Listopad 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Grudzień 4 810,00 469,46 312,65 80,33 122,66 5 795,10 zł
Rocznie 57 720,00 5 633,52 3 751,80 963,96 1 471,92 69 541,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 609 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4810 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 474 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 410 zł
Całość - kwota brutto 4 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Luty 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Marzec 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Kwiecień 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Maj 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Czerwiec 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Lipiec 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Sierpień 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Wrzesień 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Październik 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Listopad 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Grudzień 4 810,00 469,46 72,15 0,00 384,16 3 415,00 410,00 3 474,43
Rocznie 57 720,00 5 633,52 865,80 0,00 4 609,92 40 980,00 312,00 41 693,16
Wynagrodzenie pracownika 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 715 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Luty 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Marzec 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Kwiecień 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Maj 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Czerwiec 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Lipiec 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Sierpień 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Wrzesień 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Październik 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Listopad 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Grudzień 4 810,00 469,46 312,65 0,00 122,66 5 714,77 zł
Rocznie 57 720,00 5 633,52 3 751,80 0,00 1 471,92 68 577,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 474 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 715 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4810 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 654 zł
Całość - kwota brutto 4 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Luty 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Marzec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Kwiecień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Maj 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Czerwiec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Lipiec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Sierpień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Wrzesień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Październik 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Listopad 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Grudzień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 848,00 654,00 4 156,00
Rocznie 57 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 176,00 7 848,00 49 872,00
Wynagrodzenie pracownika 4 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 810 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Luty 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Marzec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Kwiecień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Maj 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Czerwiec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Lipiec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Sierpień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Wrzesień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Październik 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Listopad 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Grudzień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 810,00 zł
Rocznie 57 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 720,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 156 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 810 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 810 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4810 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 810 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 393 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 810 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 393,00 0,00 3 984,10
Luty 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 393,00 0,00 3 984,10
Marzec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 757,00 0,00 3 620,10
Kwiecień 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 1 114,00 0,00 3 263,10
Maj 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 1 114,00 0,00 3 263,10
Czerwiec 4 810,00 0,00 0,00 0,00 432,90 0,00 1 114,00 0,00 3 263,10
Lipiec 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Sierpień 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Wrzesień 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Październik 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Listopad 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Grudzień 4 810,00 176,27 72,24 0,00 432,90 15,08 1 030,00 0,00 3 083,51
Rocznie 57 720,00 1 057,62 433,44 0,00 5 194,80 0,00 11 065,00 0,00 39 878,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 984 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.