Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4770 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 582 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 164 zł
Całość - kwota brutto 4 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Luty 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Marzec 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Kwiecień 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Maj 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Czerwiec 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Lipiec 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Sierpień 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Wrzesień 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Październik 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Listopad 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Grudzień 4 770,00 465,55 71,55 116,87 370,44 3 866,00 164,00 3 581,59
Rocznie 57 240,00 5 586,60 858,60 1 402,44 1 967,04 46 392,00 0,00 42 979,08
Wynagrodzenie pracownika 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Luty 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Marzec 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Kwiecień 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Maj 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Czerwiec 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Lipiec 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Sierpień 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Wrzesień 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Październik 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Listopad 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Grudzień 4 770,00 465,55 310,05 79,66 121,64 5 746,90 zł
Rocznie 57 240,00 5 586,60 3 720,60 955,92 1 459,68 68 962,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 582 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4770 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 446 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 381 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Całość - kwota brutto 4 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Luty 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Marzec 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Kwiecień 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Maj 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Czerwiec 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Lipiec 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Sierpień 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Wrzesień 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Październik 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Listopad 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Grudzień 4 770,00 465,55 71,55 0,00 380,96 3 386,00 406,00 3 445,62
Rocznie 57 240,00 5 586,60 858,60 0,00 4 571,52 40 632,00 300,00 41 347,44
Wynagrodzenie pracownika 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Luty 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Marzec 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Kwiecień 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Maj 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Czerwiec 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Lipiec 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Sierpień 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Wrzesień 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Październik 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Listopad 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Grudzień 4 770,00 465,55 310,05 0,00 121,64 5 667,24 zł
Rocznie 57 240,00 5 586,60 3 720,60 0,00 1 459,68 68 006,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 446 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4770 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 649 zł
Całość - kwota brutto 4 770 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Luty 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Marzec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Kwiecień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Maj 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Czerwiec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Lipiec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Sierpień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Wrzesień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Październik 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Listopad 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Grudzień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 816,00 649,00 4 121,00
Rocznie 57 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 792,00 7 788,00 49 452,00
Wynagrodzenie pracownika 4 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 770 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Luty 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Marzec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Kwiecień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Maj 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Czerwiec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Lipiec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Sierpień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Wrzesień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Październik 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Listopad 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Grudzień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 770,00 zł
Rocznie 57 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 121 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 770 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 770 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4770 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 770 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 386 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 770 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 386,00 0,00 3 954,70
Luty 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 386,00 0,00 3 954,70
Marzec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 732,00 0,00 3 608,70
Kwiecień 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 1 101,00 0,00 3 239,70
Maj 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 1 101,00 0,00 3 239,70
Czerwiec 4 770,00 0,00 0,00 0,00 429,30 0,00 1 101,00 0,00 3 239,70
Lipiec 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Sierpień 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Wrzesień 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Październik 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Listopad 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Grudzień 4 770,00 176,27 72,24 0,00 429,30 15,08 1 017,00 0,00 3 060,11
Rocznie 57 240,00 1 057,62 433,44 0,00 5 151,60 0,00 10 909,00 0,00 39 597,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 770 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 955 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.