Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4840 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 4 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Luty 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Marzec 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Kwiecień 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Maj 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Czerwiec 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Lipiec 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Sierpień 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Wrzesień 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Październik 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Listopad 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Grudzień 4 840,00 472,38 72,60 118,58 375,88 3 926,00 171,00 3 629,56
Rocznie 58 080,00 5 668,56 871,20 1 422,96 2 053,44 47 112,00 0,00 43 554,72
Wynagrodzenie pracownika 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Luty 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Marzec 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Kwiecień 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Maj 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Czerwiec 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Lipiec 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Sierpień 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Wrzesień 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Październik 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Listopad 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Grudzień 4 840,00 472,38 314,60 80,83 123,42 5 831,23 zł
Rocznie 58 080,00 5 668,56 3 775,20 969,96 1 481,04 69 974,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4840 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 4 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Luty 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Marzec 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Kwiecień 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Maj 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Czerwiec 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Lipiec 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Sierpień 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Wrzesień 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Październik 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Listopad 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Grudzień 4 840,00 472,38 72,60 0,00 386,55 3 436,00 412,00 3 496,15
Rocznie 58 080,00 5 668,56 871,20 0,00 4 638,60 41 232,00 312,00 41 953,80
Wynagrodzenie pracownika 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Luty 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Marzec 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Kwiecień 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Maj 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Czerwiec 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Lipiec 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Sierpień 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Wrzesień 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Październik 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Listopad 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Grudzień 4 840,00 472,38 314,60 0,00 123,42 5 750,40 zł
Rocznie 58 080,00 5 668,56 3 775,20 0,00 1 481,04 69 004,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4840 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 182 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 658 zł
Całość - kwota brutto 4 840 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Luty 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Marzec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Kwiecień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Maj 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Czerwiec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Lipiec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Sierpień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Wrzesień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Październik 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Listopad 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Grudzień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 872,00 658,00 4 182,00
Rocznie 58 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 464,00 7 896,00 50 184,00
Wynagrodzenie pracownika 4 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 840 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Luty 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Marzec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Kwiecień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Maj 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Czerwiec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Lipiec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Sierpień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Wrzesień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Październik 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Listopad 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Grudzień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 840,00 zł
Rocznie 58 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 182 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 840 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 840 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4840 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 840 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 006 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 840 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 398,00 0,00 4 006,40
Luty 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 398,00 0,00 4 006,40
Marzec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 776,00 0,00 3 628,40
Kwiecień 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 1 124,00 0,00 3 280,40
Maj 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 1 124,00 0,00 3 280,40
Czerwiec 4 840,00 0,00 0,00 0,00 435,60 0,00 1 124,00 0,00 3 280,40
Lipiec 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Sierpień 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Wrzesień 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Październik 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Listopad 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Grudzień 4 840,00 176,27 72,24 0,00 435,60 15,08 1 039,00 0,00 3 101,81
Rocznie 58 080,00 1 057,62 433,44 0,00 5 227,20 0,00 11 178,00 0,00 40 093,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 840 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 006 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.