Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4820 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 4 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Luty 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Marzec 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Kwiecień 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Maj 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Czerwiec 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Lipiec 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Sierpień 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Wrzesień 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Październik 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Listopad 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Grudzień 4 820,00 470,43 72,30 118,09 374,33 3 909,00 298,00 3 486,85
Rocznie 57 840,00 5 645,16 867,60 1 417,08 4 491,96 46 908,00 3 576,00 41 842,20
Wynagrodzenie pracownika 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 807 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Luty 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Marzec 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Kwiecień 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Maj 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Czerwiec 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Lipiec 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Sierpień 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Wrzesień 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Październik 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Listopad 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Grudzień 4 820,00 470,43 313,30 80,49 122,91 5 807,13 zł
Rocznie 57 840,00 5 645,16 3 759,60 965,88 1 474,92 69 685,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 807 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4820 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 642 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 4 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Luty 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Marzec 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Kwiecień 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Maj 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Czerwiec 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Lipiec 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Sierpień 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Wrzesień 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Październik 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Listopad 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Grudzień 4 820,00 470,43 72,30 0,00 384,95 3 422,00 250,00 3 642,32
Rocznie 57 840,00 5 645,16 867,60 0,00 4 619,40 41 064,00 3 000,00 43 707,84
Wynagrodzenie pracownika 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 727 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Luty 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Marzec 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Kwiecień 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Maj 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Czerwiec 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Lipiec 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Sierpień 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Wrzesień 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Październik 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Listopad 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Grudzień 4 820,00 470,43 313,30 0,00 122,91 5 726,64 zł
Rocznie 57 840,00 5 645,16 3 759,60 0,00 1 474,92 68 719,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 642 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 727 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4820 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 164 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 656 zł
Całość - kwota brutto 4 820 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Luty 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Marzec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Kwiecień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Maj 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Czerwiec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Lipiec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Sierpień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Wrzesień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Październik 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Listopad 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Grudzień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 856,00 656,00 4 164,00
Rocznie 57 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 272,00 7 872,00 49 968,00
Wynagrodzenie pracownika 4 820 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 820 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Luty 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Marzec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Kwiecień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Maj 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Czerwiec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Lipiec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Sierpień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Wrzesień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Październik 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Listopad 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Grudzień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 820,00 zł
Rocznie 57 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 164 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 820 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 820 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4820 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 820 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 447 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 820 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Luty 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Marzec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Kwiecień 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Maj 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Czerwiec 4 820,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 447,00 0,00 3 991,19
Lipiec 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Sierpień 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Wrzesień 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Październik 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Listopad 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Grudzień 4 820,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 405,00 0,00 3 787,99
Rocznie 57 840,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 5 112,00 0,00 46 675,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 820 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 991 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ