Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4780 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Luty 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Marzec 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Kwiecień 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Maj 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Czerwiec 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Lipiec 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Sierpień 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Wrzesień 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Październik 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Listopad 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Grudzień 4 780,00 466,53 71,70 117,11 371,22 3 875,00 165,00 3 588,44
Rocznie 57 360,00 5 598,36 860,40 1 405,32 1 980,00 46 500,00 0,00 43 061,28
Wynagrodzenie pracownika 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Luty 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Marzec 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Kwiecień 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Maj 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Czerwiec 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Lipiec 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Sierpień 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Wrzesień 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Październik 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Listopad 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Grudzień 4 780,00 466,53 310,70 79,83 121,89 5 758,95 zł
Rocznie 57 360,00 5 598,36 3 728,40 957,96 1 462,68 69 107,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 588 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4780 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 453 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Luty 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Marzec 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Kwiecień 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Maj 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Czerwiec 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Lipiec 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Sierpień 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Wrzesień 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Październik 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Listopad 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Grudzień 4 780,00 466,53 71,70 0,00 381,76 3 393,00 407,00 3 452,85
Rocznie 57 360,00 5 598,36 860,40 0,00 4 581,12 40 716,00 300,00 41 434,20
Wynagrodzenie pracownika 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 679 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Luty 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Marzec 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Kwiecień 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Maj 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Czerwiec 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Lipiec 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Sierpień 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Wrzesień 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Październik 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Listopad 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Grudzień 4 780,00 466,53 310,70 0,00 121,89 5 679,12 zł
Rocznie 57 360,00 5 598,36 3 728,40 0,00 1 462,68 68 149,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 453 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 679 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4780 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 130 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 650 zł
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 824,00 650,00 4 130,00
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 888,00 7 800,00 49 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 780 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 780 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Lipiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Sierpień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Wrzesień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Październik 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Listopad 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Grudzień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 780,00 zł
Rocznie 57 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 360,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 130 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 780 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 780 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4780 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 780 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 430 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 780 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 388,00 0,00 3 961,80
Luty 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 388,00 0,00 3 961,80
Marzec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 739,00 0,00 3 610,80
Kwiecień 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 1 105,00 0,00 3 244,80
Maj 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 1 105,00 0,00 3 244,80
Czerwiec 4 780,00 0,00 0,00 0,00 430,20 0,00 1 105,00 0,00 3 244,80
Lipiec 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Sierpień 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Wrzesień 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Październik 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Listopad 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Grudzień 4 780,00 176,27 72,24 0,00 430,20 15,08 1 020,00 0,00 3 066,21
Rocznie 57 360,00 1 057,62 433,44 0,00 5 162,40 0,00 10 950,00 0,00 39 666,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 780 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 962 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.