Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 6 597 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Luty 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Marzec 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Kwiecień 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Maj 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Czerwiec 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Lipiec 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Sierpień 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Wrzesień 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Październik 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Listopad 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Grudzień 6 597,00 643,87 98,96 161,63 512,33 5 443,00 440,00 4 740,21
Rocznie 79 164,00 7 726,44 1 187,52 1 939,56 6 147,96 65 316,00 5 280,00 56 882,52
Wynagrodzenie pracownika 6 597 zł
Ubezpieczenie emerytalne 644 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 948 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Luty 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Marzec 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Kwiecień 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Maj 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Czerwiec 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Lipiec 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Sierpień 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Wrzesień 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Październik 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Listopad 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Grudzień 6 597,00 643,87 428,81 110,17 168,23 7 948,08 zł
Rocznie 79 164,00 7 726,44 5 145,72 1 322,04 2 018,76 95 376,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 597 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 948 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 501 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 6 273 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Luty 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Marzec 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Kwiecień 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Maj 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Czerwiec 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Lipiec 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Sierpień 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Wrzesień 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Październik 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Listopad 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Grudzień 6 273,00 612,24 94,10 0,00 501,00 4 453,00 326,00 4 739,66
Rocznie 75 276,00 7 346,88 1 129,20 0,00 6 012,00 53 436,00 3 912,00 56 875,92
Wynagrodzenie pracownika 6 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 408 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Luty 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Marzec 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Kwiecień 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Maj 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Czerwiec 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Lipiec 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Sierpień 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Wrzesień 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Październik 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Listopad 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Grudzień 6 273,00 612,24 407,75 0,00 159,96 7 452,95 zł
Rocznie 75 276,00 7 346,88 4 893,00 0,00 1 919,52 89 435,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 746 zł
Całość - kwota brutto 5 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Luty 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Marzec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Kwiecień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Maj 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Czerwiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Lipiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Sierpień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Wrzesień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Październik 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Listopad 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Grudzień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Rocznie 65 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 668,00 8 952,00 56 880,00
Wynagrodzenie pracownika 5 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Luty 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Marzec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Kwiecień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Maj 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Czerwiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Lipiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Sierpień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Wrzesień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Październik 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Listopad 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Grudzień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Rocznie 65 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 600 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 722 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Luty 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Marzec 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Kwiecień 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Maj 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Czerwiec 5 722,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 600,00 0,00 4 740,19
Lipiec 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Sierpień 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Wrzesień 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Październik 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Listopad 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Grudzień 5 722,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 559,00 0,00 4 535,99
Rocznie 68 664,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 954,00 0,00 55 657,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 722 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ