Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 512 zł
Zaliczka na podatek 353 zł
Całość - kwota brutto 6 593 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Luty 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Marzec 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Kwiecień 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Maj 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Czerwiec 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Lipiec 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Sierpień 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Wrzesień 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Październik 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Listopad 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Grudzień 6 593,00 643,48 98,90 161,53 512,02 5 439,00 353,00 4 824,07
Rocznie 79 116,00 7 721,76 1 186,80 1 938,36 4 232,16 65 268,00 0,00 57 888,84
Wynagrodzenie pracownika 6 593 zł
Ubezpieczenie emerytalne 643 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 943 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Luty 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Marzec 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Kwiecień 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Maj 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Czerwiec 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Lipiec 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Sierpień 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Wrzesień 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Październik 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Listopad 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Grudzień 6 593,00 643,48 428,55 110,10 168,12 7 943,25 zł
Rocznie 79 116,00 7 721,76 5 142,60 1 321,20 2 017,44 95 319,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 593 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 824 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 943 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 501 zł
Zaliczka na podatek 535 zł
Całość - kwota brutto 6 277 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Luty 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Marzec 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Kwiecień 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Maj 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Czerwiec 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Lipiec 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Sierpień 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Wrzesień 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Październik 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Listopad 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Grudzień 6 277,00 612,64 94,16 0,00 501,32 4 456,00 535,00 4 534,16
Rocznie 75 324,00 7 351,68 1 129,92 0,00 6 015,84 53 472,00 396,00 54 409,92
Wynagrodzenie pracownika 6 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 613 zł
Ubezpieczenie rentowe 408 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Luty 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Marzec 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Kwiecień 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Maj 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Czerwiec 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Lipiec 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Sierpień 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Wrzesień 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Październik 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Listopad 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Grudzień 6 277,00 612,64 408,01 0,00 160,07 7 457,72 zł
Rocznie 75 324,00 7 351,68 4 896,12 0,00 1 920,84 89 492,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 746 zł
Całość - kwota brutto 5 486 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Luty 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Marzec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Kwiecień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Maj 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Czerwiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Lipiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Sierpień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Wrzesień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Październik 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Listopad 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Grudzień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 389,00 746,00 4 740,00
Rocznie 65 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 668,00 8 952,00 56 880,00
Wynagrodzenie pracownika 5 486 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 486 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Luty 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Marzec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Kwiecień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Maj 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Czerwiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Lipiec 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Sierpień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Wrzesień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Październik 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Listopad 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Grudzień 5 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 486,00 zł
Rocznie 65 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 486 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 486 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 546 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 723 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 546,00 0,00 4 661,93
Luty 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 546,00 0,00 4 661,93
Marzec 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 1 316,00 0,00 3 891,93
Kwiecień 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 1 403,00 0,00 3 804,93
Maj 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 1 403,00 0,00 3 804,93
Czerwiec 5 723,00 0,00 0,00 0,00 515,07 0,00 1 403,00 0,00 3 804,93
Lipiec 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Sierpień 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Wrzesień 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Październik 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Listopad 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Grudzień 5 723,00 176,27 72,24 0,00 515,07 15,08 1 319,00 0,00 3 625,34
Rocznie 68 676,00 1 057,62 433,44 0,00 6 180,84 0,00 14 531,00 0,00 46 382,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 723 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 662 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.