Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 513 zł
Zaliczka na podatek 354 zł
Całość - kwota brutto 6 607 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Luty 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Marzec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Kwiecień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Maj 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Czerwiec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Lipiec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Sierpień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Wrzesień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Październik 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Listopad 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Grudzień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 513,11 5 451,00 354,00 4 834,07
Rocznie 79 284,00 7 738,08 1 189,32 1 942,44 4 249,44 65 412,00 0,00 58 008,84
Wynagrodzenie pracownika 6 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Luty 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Marzec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Kwiecień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Maj 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Czerwiec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Lipiec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Sierpień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Wrzesień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Październik 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Listopad 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Grudzień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Rocznie 79 284,00 7 738,08 5 153,52 1 324,08 2 021,76 95 521,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 607 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 834 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 544 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 6 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Luty 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Marzec 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Kwiecień 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Maj 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Czerwiec 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Lipiec 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Sierpień 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Wrzesień 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Październik 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Listopad 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Grudzień 6 290,00 613,90 94,35 0,00 502,36 4 465,00 536,00 4 543,59
Rocznie 75 480,00 7 366,80 1 132,20 0,00 6 028,32 53 580,00 396,00 54 523,08
Wynagrodzenie pracownika 6 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 473 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Luty 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Marzec 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Kwiecień 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Maj 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Czerwiec 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Lipiec 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Sierpień 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Wrzesień 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Październik 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Listopad 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Grudzień 6 290,00 613,90 408,85 0,00 160,40 7 473,15 zł
Rocznie 75 480,00 7 366,80 4 906,20 0,00 1 924,80 89 677,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 544 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 544 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 473 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 748 zł
Całość - kwota brutto 5 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Luty 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Marzec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Kwiecień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Maj 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Czerwiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Lipiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Sierpień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Wrzesień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Październik 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Listopad 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Grudzień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Rocznie 65 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 776,00 8 976,00 57 000,00
Wynagrodzenie pracownika 5 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 498 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Luty 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Marzec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Kwiecień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Maj 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Czerwiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Lipiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Sierpień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Wrzesień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Październik 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Listopad 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Grudzień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Rocznie 65 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 498 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 672 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 516 zł
Zaliczka na podatek 547 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 735 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 547,00 0,00 4 671,85
Luty 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 547,00 0,00 4 671,85
Marzec 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 1 321,00 0,00 3 897,85
Kwiecień 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 1 405,00 0,00 3 813,85
Maj 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 1 405,00 0,00 3 813,85
Czerwiec 5 735,00 0,00 0,00 0,00 516,15 0,00 1 405,00 0,00 3 813,85
Lipiec 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Sierpień 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Wrzesień 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Październik 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Listopad 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Grudzień 5 735,00 176,27 72,24 0,00 516,15 15,08 1 321,00 0,00 3 634,26
Rocznie 68 820,00 1 057,62 433,44 0,00 6 193,80 0,00 14 556,00 0,00 46 488,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 735 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 672 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.