Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 607 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Luty 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Marzec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Kwiecień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Maj 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Czerwiec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Lipiec 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Sierpień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Wrzesień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Październik 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Listopad 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Grudzień 6 607,00 644,84 99,11 161,87 501,67 5 451,00 0,00 5 199,51
Rocznie 79 284,00 7 738,08 1 189,32 1 942,44 6 020,04 65 412,00 0,00 62 394,12
Wynagrodzenie pracownika 6 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 645 zł
Ubezpieczenie rentowe 429 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 110 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 960 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Luty 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Marzec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Kwiecień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Maj 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Czerwiec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Lipiec 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Sierpień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Wrzesień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Październik 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Listopad 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Grudzień 6 607,00 644,84 429,46 110,34 168,48 7 960,12 zł
Rocznie 79 284,00 7 738,08 5 153,52 1 324,08 2 021,76 95 521,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 607 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 960 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 326 zł
Całość - kwota brutto 6 286 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Luty 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Marzec 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Kwiecień 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Maj 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Czerwiec 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Lipiec 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Sierpień 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Wrzesień 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Październik 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Listopad 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Grudzień 6 286,00 613,51 94,29 0,00 502,04 4 463,00 326,00 4 750,16
Rocznie 75 432,00 7 362,12 1 131,48 0,00 6 024,48 53 556,00 3 912,00 57 001,92
Wynagrodzenie pracownika 6 286 zł
Ubezpieczenie emerytalne 614 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Luty 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Marzec 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Kwiecień 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Maj 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Czerwiec 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Lipiec 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Sierpień 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Wrzesień 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Październik 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Listopad 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Grudzień 6 286,00 613,51 408,59 0,00 160,30 7 468,40 zł
Rocznie 75 432,00 7 362,12 4 903,08 0,00 1 923,60 89 620,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 286 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 748 zł
Całość - kwota brutto 5 498 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Luty 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Marzec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Kwiecień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Maj 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Czerwiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Lipiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Sierpień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Wrzesień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Październik 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Listopad 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Grudzień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 398,00 748,00 4 750,00
Rocznie 65 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 776,00 8 976,00 57 000,00
Wynagrodzenie pracownika 5 498 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 498 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Luty 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Marzec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Kwiecień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Maj 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Czerwiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Lipiec 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Sierpień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Wrzesień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Październik 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Listopad 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Grudzień 5 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 498,00 zł
Rocznie 65 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 976,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 498 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 750 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 750 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 498 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4750 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 750 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 5 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 549 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 727 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 5 178,00
Luty 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00 0,00 5 178,00
Marzec 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 326,00 0,00 4 401,00
Kwiecień 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 0,00 4 319,00
Maj 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 0,00 4 319,00
Czerwiec 5 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 408,00 0,00 4 319,00
Lipiec 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Sierpień 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Wrzesień 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Październik 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Listopad 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Grudzień 5 727,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 323,00 0,00 4 140,41
Rocznie 68 724,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 14 586,00 0,00 52 556,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 727 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 178 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.