Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 646 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 514 zł
Zaliczka na podatek 356 zł
Całość - kwota brutto 6 621 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Luty 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Marzec 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Kwiecień 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Maj 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Czerwiec 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Lipiec 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Sierpień 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Wrzesień 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Październik 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Listopad 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Grudzień 6 621,00 646,21 99,32 162,21 514,19 5 463,00 356,00 4 843,07
Rocznie 79 452,00 7 754,52 1 191,84 1 946,52 4 266,72 65 556,00 0,00 58 116,84
Wynagrodzenie pracownika 6 621 zł
Ubezpieczenie emerytalne 646 zł
Ubezpieczenie rentowe 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 977 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Luty 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Marzec 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Kwiecień 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Maj 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Czerwiec 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Lipiec 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Sierpień 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Wrzesień 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Październik 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Listopad 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Grudzień 6 621,00 646,21 430,37 110,57 168,83 7 976,98 zł
Rocznie 79 452,00 7 754,52 5 164,44 1 326,84 2 025,96 95 723,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 621 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 843 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 843 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 977 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 553 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 95 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 503 zł
Zaliczka na podatek 537 zł
Całość - kwota brutto 6 303 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Luty 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Marzec 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Kwiecień 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Maj 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Czerwiec 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Lipiec 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Sierpień 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Wrzesień 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Październik 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Listopad 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Grudzień 6 303,00 615,17 94,55 0,00 503,40 4 475,00 537,00 4 552,88
Rocznie 75 636,00 7 382,04 1 134,60 0,00 6 040,80 53 700,00 408,00 54 634,56
Wynagrodzenie pracownika 6 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 410 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 489 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Luty 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Marzec 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Kwiecień 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Maj 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Czerwiec 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Lipiec 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Sierpień 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Wrzesień 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Październik 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Listopad 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Grudzień 6 303,00 615,17 409,70 0,00 160,72 7 488,59 zł
Rocznie 75 636,00 7 382,04 4 916,40 0,00 1 928,64 89 863,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 553 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 553 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 489 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Całość - kwota brutto 5 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Luty 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Marzec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Kwiecień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Maj 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Czerwiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Lipiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Sierpień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Wrzesień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Październik 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Listopad 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Grudzień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Rocznie 66 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 884,00 8 988,00 57 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Luty 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Marzec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Kwiecień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Maj 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Czerwiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Lipiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Sierpień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Wrzesień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Październik 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Listopad 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Grudzień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Rocznie 66 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 517 zł
Zaliczka na podatek 549 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 747 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 549,00 0,00 4 680,77
Luty 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 549,00 0,00 4 680,77
Marzec 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 1 326,00 0,00 3 903,77
Kwiecień 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 1 408,00 0,00 3 821,77
Maj 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 1 408,00 0,00 3 821,77
Czerwiec 5 747,00 0,00 0,00 0,00 517,23 0,00 1 408,00 0,00 3 821,77
Lipiec 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Sierpień 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Wrzesień 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Październik 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Listopad 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Grudzień 5 747,00 176,27 72,24 0,00 517,23 15,08 1 323,00 0,00 3 643,18
Rocznie 68 964,00 1 057,62 433,44 0,00 6 206,76 0,00 14 586,00 0,00 46 589,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 747 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 681 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.