Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 99 zł
Ubezpieczenie chorobowe 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 515 zł
Zaliczka na podatek 443 zł
Całość - kwota brutto 6 626 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Luty 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Marzec 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Kwiecień 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Maj 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Czerwiec 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Lipiec 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Sierpień 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Wrzesień 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Październik 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Listopad 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Grudzień 6 626,00 646,70 99,39 162,34 514,58 5 468,00 443,00 4 759,99
Rocznie 79 512,00 7 760,40 1 192,68 1 948,08 6 174,96 65 616,00 5 316,00 57 119,88
Wynagrodzenie pracownika 6 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 647 zł
Ubezpieczenie rentowe 431 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 111 zł
Fundusz Pracy (FP) 162 zł
FGŚP 7 zł
Cała kwota 7 983 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Luty 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Marzec 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Kwiecień 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Maj 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Czerwiec 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Lipiec 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Sierpień 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Wrzesień 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Październik 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Listopad 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Grudzień 6 626,00 646,70 430,69 110,65 168,97 7 983,01 zł
Rocznie 79 512,00 7 760,40 5 168,28 1 327,80 2 027,64 95 796,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 626 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 983 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 94 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 503 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Całość - kwota brutto 6 299 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Luty 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Marzec 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Kwiecień 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Maj 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Czerwiec 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Lipiec 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Sierpień 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Wrzesień 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Październik 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Listopad 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Grudzień 6 299,00 614,78 94,49 0,00 503,08 4 472,00 327,00 4 759,65
Rocznie 75 588,00 7 377,36 1 133,88 0,00 6 036,96 53 664,00 3 924,00 57 115,80
Wynagrodzenie pracownika 6 299 zł
Ubezpieczenie emerytalne 615 zł
Ubezpieczenie rentowe 409 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 154 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 484 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Luty 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Marzec 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Kwiecień 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Maj 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Czerwiec 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Lipiec 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Sierpień 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Wrzesień 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Październik 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Listopad 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Grudzień 6 299,00 614,78 409,44 0,00 160,63 7 483,85 zł
Rocznie 75 588,00 7 377,36 4 913,28 0,00 1 927,56 89 806,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 6 299 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 484 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 749 zł
Całość - kwota brutto 5 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Luty 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Marzec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Kwiecień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Maj 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Czerwiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Lipiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Sierpień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Wrzesień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Październik 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Listopad 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Grudzień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 407,00 749,00 4 760,00
Rocznie 66 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 884,00 8 988,00 57 120,00
Wynagrodzenie pracownika 5 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 509 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Luty 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Marzec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Kwiecień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Maj 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Czerwiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Lipiec 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Sierpień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Wrzesień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Październik 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Listopad 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Grudzień 5 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 509,00 zł
Rocznie 66 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 108,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 760 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 760 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 509 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4760 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 760 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 760 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 621 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 743 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Luty 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Marzec 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Kwiecień 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Maj 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Czerwiec 5 743,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 621,00 0,00 4 759,66
Lipiec 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Sierpień 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Wrzesień 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Październik 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Listopad 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Grudzień 5 743,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 582,00 0,00 4 570,97
Rocznie 68 916,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 7 218,00 0,00 55 983,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 743 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 760 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ