Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 134 zł
Całość - kwota brutto 4 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Luty 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Marzec 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Kwiecień 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Maj 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Czerwiec 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Lipiec 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Sierpień 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Wrzesień 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Październik 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Listopad 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Grudzień 4 480,00 437,25 67,20 109,76 347,92 3 616,00 134,00 3 383,87
Rocznie 53 760,00 5 247,00 806,40 1 317,12 1 607,04 43 392,00 0,00 40 606,44
Wynagrodzenie pracownika 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Luty 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Marzec 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Kwiecień 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Maj 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Czerwiec 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Lipiec 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Sierpień 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Wrzesień 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Październik 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Listopad 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Grudzień 4 480,00 437,25 291,20 74,82 114,24 5 397,51 zł
Rocznie 53 760,00 5 247,00 3 494,40 897,84 1 370,88 64 770,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 384 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 358 zł
Zaliczka na podatek 382 zł
Całość - kwota brutto 4 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Luty 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Marzec 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Kwiecień 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Maj 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Czerwiec 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Lipiec 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Sierpień 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Wrzesień 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Październik 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Listopad 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Grudzień 4 480,00 437,25 67,20 0,00 357,80 3 180,00 382,00 3 236,15
Rocznie 53 760,00 5 247,00 806,40 0,00 4 293,60 38 160,00 288,00 38 833,80
Wynagrodzenie pracownika 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 323 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Luty 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Marzec 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Kwiecień 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Maj 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Czerwiec 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Lipiec 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Sierpień 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Wrzesień 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Październik 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Listopad 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Grudzień 4 480,00 437,25 291,20 0,00 114,24 5 322,69 zł
Rocznie 53 760,00 5 247,00 3 494,40 0,00 1 370,88 63 872,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 236 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 323 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 871 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 609 zł
Całość - kwota brutto 4 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Luty 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Marzec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Kwiecień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Maj 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Czerwiec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Lipiec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Sierpień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Wrzesień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Październik 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Listopad 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Grudzień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 584,00 609,00 3 871,00
Rocznie 53 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 008,00 7 308,00 46 452,00
Wynagrodzenie pracownika 4 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Luty 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Marzec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Kwiecień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Maj 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Czerwiec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Lipiec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Sierpień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Wrzesień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Październik 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Listopad 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Grudzień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 zł
Rocznie 53 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 871 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 403 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 480 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 337,00 0,00 3 739,80
Luty 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 337,00 0,00 3 739,80
Marzec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 553,00 0,00 3 523,80
Kwiecień 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 1 009,00 0,00 3 067,80
Maj 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 1 009,00 0,00 3 067,80
Czerwiec 4 480,00 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 1 009,00 0,00 3 067,80
Lipiec 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Sierpień 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Wrzesień 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Październik 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Listopad 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Grudzień 4 480,00 176,27 72,24 0,00 403,20 15,08 924,00 0,00 2 889,21
Rocznie 53 760,00 1 057,62 433,44 0,00 4 838,40 0,00 9 798,00 0,00 37 542,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.