Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 349 zł
Zaliczka na podatek 136 zł
Całość - kwota brutto 4 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Luty 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Marzec 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Kwiecień 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Maj 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Czerwiec 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Lipiec 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Sierpień 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Wrzesień 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Październik 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Listopad 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Grudzień 4 500,00 439,20 67,50 110,25 349,47 3 633,00 136,00 3 397,58
Rocznie 54 000,00 5 270,40 810,00 1 323,00 1 631,52 43 596,00 0,00 40 770,96
Wynagrodzenie pracownika 4 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Luty 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Marzec 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Kwiecień 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Maj 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Czerwiec 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Lipiec 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Sierpień 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Wrzesień 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Październik 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Listopad 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Grudzień 4 500,00 439,20 292,50 75,15 114,75 5 421,60 zł
Rocznie 54 000,00 5 270,40 3 510,00 901,80 1 377,00 65 059,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 398 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 383 zł
Całość - kwota brutto 4 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Luty 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Marzec 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Kwiecień 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Maj 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Czerwiec 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Lipiec 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Sierpień 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Wrzesień 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Październik 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Listopad 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Grudzień 4 500,00 439,20 67,50 0,00 359,40 3 195,00 383,00 3 250,50
Rocznie 54 000,00 5 270,40 810,00 0,00 4 312,80 38 340,00 288,00 39 006,00
Wynagrodzenie pracownika 4 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 439 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Luty 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Marzec 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Kwiecień 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Maj 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Czerwiec 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Lipiec 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Sierpień 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Wrzesień 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Październik 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Listopad 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Grudzień 4 500,00 439,20 292,50 0,00 114,75 5 346,45 zł
Rocznie 54 000,00 5 270,40 3 510,00 0,00 1 377,00 64 157,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 888 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 612 zł
Całość - kwota brutto 4 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Luty 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Marzec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Kwiecień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Maj 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Czerwiec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Lipiec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Sierpień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Wrzesień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Październik 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Listopad 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Grudzień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 612,00 3 888,00
Rocznie 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 7 344,00 46 656,00
Wynagrodzenie pracownika 4 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Luty 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Marzec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Kwiecień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Maj 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Czerwiec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Lipiec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Sierpień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Wrzesień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Październik 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Listopad 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Grudzień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 zł
Rocznie 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 888 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 405 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 340,00 0,00 3 755,00
Luty 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 340,00 0,00 3 755,00
Marzec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 565,00 0,00 3 530,00
Kwiecień 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 1 015,00 0,00 3 080,00
Maj 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 1 015,00 0,00 3 080,00
Czerwiec 4 500,00 0,00 0,00 0,00 405,00 0,00 1 015,00 0,00 3 080,00
Lipiec 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Sierpień 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Wrzesień 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Październik 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Listopad 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Grudzień 4 500,00 176,27 72,24 0,00 405,00 15,08 931,00 0,00 2 900,41
Rocznie 54 000,00 1 057,62 433,44 0,00 4 860,00 0,00 9 876,00 0,00 37 682,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 755 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.