Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4440 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 356 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 345 zł
Zaliczka na podatek 130 zł
Całość - kwota brutto 4 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Luty 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Marzec 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Kwiecień 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Maj 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Czerwiec 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Lipiec 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Sierpień 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Wrzesień 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Październik 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Listopad 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Grudzień 4 440,00 433,34 66,60 108,78 344,82 3 581,00 130,00 3 356,46
Rocznie 53 280,00 5 200,08 799,20 1 305,36 1 556,64 42 972,00 0,00 40 277,52
Wynagrodzenie pracownika 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Luty 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Marzec 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Kwiecień 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Maj 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Czerwiec 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Lipiec 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Sierpień 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Wrzesień 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Październik 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Listopad 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Grudzień 4 440,00 433,34 288,60 74,15 113,22 5 349,31 zł
Rocznie 53 280,00 5 200,08 3 463,20 889,80 1 358,64 64 191,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 356 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4440 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 378 zł
Całość - kwota brutto 4 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Luty 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Marzec 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Kwiecień 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Maj 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Czerwiec 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Lipiec 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Sierpień 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Wrzesień 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Październik 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Listopad 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Grudzień 4 440,00 433,34 66,60 0,00 354,61 3 152,00 378,00 3 207,21
Rocznie 53 280,00 5 200,08 799,20 0,00 4 255,32 37 824,00 288,00 38 486,52
Wynagrodzenie pracownika 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 275 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Luty 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Marzec 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Kwiecień 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Maj 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Czerwiec 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Lipiec 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Sierpień 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Wrzesień 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Październik 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Listopad 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Grudzień 4 440,00 433,34 288,60 0,00 113,22 5 275,16 zł
Rocznie 53 280,00 5 200,08 3 463,20 0,00 1 358,64 63 301,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 207 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 275 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4440 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 604 zł
Całość - kwota brutto 4 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Luty 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Marzec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Kwiecień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Maj 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Czerwiec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Lipiec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Sierpień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Wrzesień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Październik 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Listopad 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Grudzień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 552,00 604,00 3 836,00
Rocznie 53 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 624,00 7 248,00 46 032,00
Wynagrodzenie pracownika 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Luty 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Marzec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Kwiecień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Maj 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Czerwiec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Lipiec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Sierpień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Wrzesień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Październik 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Listopad 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Grudzień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 zł
Rocznie 53 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 836 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4440 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 710 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 400 zł
Zaliczka na podatek 330 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 440 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 330,00 0,00 3 710,40
Luty 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 330,00 0,00 3 710,40
Marzec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 528,00 0,00 3 512,40
Kwiecień 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 996,00 0,00 3 044,40
Maj 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 996,00 0,00 3 044,40
Czerwiec 4 440,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 996,00 0,00 3 044,40
Lipiec 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Sierpień 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Wrzesień 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Październik 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Listopad 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Grudzień 4 440,00 176,27 72,24 0,00 399,60 15,08 911,00 0,00 2 865,81
Rocznie 53 280,00 1 057,62 433,44 0,00 4 795,20 0,00 9 642,00 0,00 37 261,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 710 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.