Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4450 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 131 zł
Całość - kwota brutto 4 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Luty 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Marzec 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Kwiecień 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Maj 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Czerwiec 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Lipiec 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Sierpień 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Wrzesień 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Październik 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Listopad 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Grudzień 4 450,00 434,32 66,75 109,03 345,59 3 590,00 131,00 3 363,31
Rocznie 53 400,00 5 211,84 801,00 1 308,36 1 569,60 43 080,00 0,00 40 359,72
Wynagrodzenie pracownika 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Luty 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Marzec 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Kwiecień 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Maj 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Czerwiec 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Lipiec 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Sierpień 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Wrzesień 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Październik 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Listopad 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Grudzień 4 450,00 434,32 289,25 74,32 113,48 5 361,37 zł
Rocznie 53 400,00 5 211,84 3 471,00 891,84 1 361,76 64 336,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 363 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4450 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 214 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 379 zł
Całość - kwota brutto 4 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Luty 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Marzec 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Kwiecień 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Maj 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Czerwiec 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Lipiec 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Sierpień 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Wrzesień 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Październik 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Listopad 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Grudzień 4 450,00 434,32 66,75 0,00 355,40 3 159,00 379,00 3 214,45
Rocznie 53 400,00 5 211,84 801,00 0,00 4 264,80 37 908,00 288,00 38 573,40
Wynagrodzenie pracownika 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 434 zł
Ubezpieczenie rentowe 289 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 287 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Luty 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Marzec 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Kwiecień 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Maj 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Czerwiec 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Lipiec 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Sierpień 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Wrzesień 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Październik 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Listopad 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Grudzień 4 450,00 434,32 289,25 0,00 113,48 5 287,05 zł
Rocznie 53 400,00 5 211,84 3 471,00 0,00 1 361,76 63 444,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 214 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 287 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4450 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 605 zł
Całość - kwota brutto 4 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Luty 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Marzec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Kwiecień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Maj 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Czerwiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Lipiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Sierpień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Wrzesień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Październik 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Listopad 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Grudzień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 560,00 605,00 3 845,00
Rocznie 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 720,00 7 260,00 46 140,00
Wynagrodzenie pracownika 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 450 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Luty 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Marzec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Kwiecień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Maj 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Czerwiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Lipiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Sierpień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Wrzesień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Październik 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Listopad 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Grudzień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450,00 zł
Rocznie 53 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 845 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 450 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4450 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 332,00 0,00 3 717,50
Luty 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 332,00 0,00 3 717,50
Marzec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 534,00 0,00 3 515,50
Kwiecień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Maj 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Czerwiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Lipiec 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Sierpień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Wrzesień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Październik 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Listopad 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Grudzień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Rocznie 53 400,00 1 057,62 433,44 0,00 4 806,00 0,00 9 685,00 0,00 37 327,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 718 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.