Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4510 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Całość - kwota brutto 4 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Luty 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Marzec 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Kwiecień 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Maj 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Czerwiec 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Lipiec 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Sierpień 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Wrzesień 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Październik 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Listopad 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Grudzień 4 510,00 440,18 67,65 110,50 350,25 3 642,00 137,00 3 404,42
Rocznie 54 120,00 5 282,16 811,80 1 326,00 1 644,48 43 704,00 0,00 40 853,04
Wynagrodzenie pracownika 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Luty 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Marzec 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Kwiecień 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Maj 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Czerwiec 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Lipiec 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Sierpień 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Wrzesień 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Październik 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Listopad 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Grudzień 4 510,00 440,18 293,15 75,32 115,01 5 433,66 zł
Rocznie 54 120,00 5 282,16 3 517,80 903,84 1 380,12 65 203,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4510 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 258 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 384 zł
Całość - kwota brutto 4 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Luty 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Marzec 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Kwiecień 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Maj 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Czerwiec 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Lipiec 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Sierpień 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Wrzesień 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Październik 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Listopad 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Grudzień 4 510,00 440,18 67,65 0,00 360,20 3 202,00 384,00 3 257,73
Rocznie 54 120,00 5 282,16 811,80 0,00 4 322,40 38 424,00 288,00 39 092,76
Wynagrodzenie pracownika 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 358 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Luty 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Marzec 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Kwiecień 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Maj 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Czerwiec 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Lipiec 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Sierpień 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Wrzesień 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Październik 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Listopad 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Grudzień 4 510,00 440,18 293,15 0,00 115,01 5 358,34 zł
Rocznie 54 120,00 5 282,16 3 517,80 0,00 1 380,12 64 300,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 258 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 358 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4510 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 613 zł
Całość - kwota brutto 4 510 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Luty 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Marzec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Kwiecień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Maj 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Czerwiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Lipiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Sierpień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Wrzesień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Październik 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Listopad 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Grudzień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 608,00 613,00 3 897,00
Rocznie 54 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 296,00 7 356,00 46 764,00
Wynagrodzenie pracownika 4 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 510 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Luty 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Marzec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Kwiecień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Maj 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Czerwiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Lipiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Sierpień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Wrzesień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Październik 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Listopad 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Grudzień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 510,00 zł
Rocznie 54 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 120,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 897 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 510 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 510 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4510 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 510 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 342,00 0,00 3 762,10
Luty 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 342,00 0,00 3 762,10
Marzec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 571,00 0,00 3 533,10
Kwiecień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Maj 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Czerwiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Lipiec 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Sierpień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Wrzesień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Październik 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Listopad 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Grudzień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Rocznie 54 120,00 1 057,62 433,44 0,00 4 870,80 0,00 9 913,00 0,00 37 754,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 762 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.