Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4470 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 239 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 347 zł
Zaliczka na podatek 271 zł
Całość - kwota brutto 4 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Luty 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Marzec 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Kwiecień 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Maj 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Czerwiec 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Lipiec 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Sierpień 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Wrzesień 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Październik 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Listopad 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Grudzień 4 470,00 436,27 67,05 109,52 347,14 3 607,00 271,00 3 239,02
Rocznie 53 640,00 5 235,24 804,60 1 314,24 4 165,68 43 284,00 3 252,00 38 868,24
Wynagrodzenie pracownika 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Luty 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Marzec 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Kwiecień 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Maj 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Czerwiec 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Lipiec 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Sierpień 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Wrzesień 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Październik 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Listopad 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Grudzień 4 470,00 436,27 290,55 74,65 113,99 5 385,46 zł
Rocznie 53 640,00 5 235,24 3 486,60 895,80 1 367,88 64 625,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 239 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4470 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 357 zł
Zaliczka na podatek 232 zł
Całość - kwota brutto 4 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Luty 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Marzec 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Kwiecień 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Maj 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Czerwiec 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Lipiec 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Sierpień 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Wrzesień 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Październik 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Listopad 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Grudzień 4 470,00 436,27 67,05 0,00 357,00 3 173,00 232,00 3 377,68
Rocznie 53 640,00 5 235,24 804,60 0,00 4 284,00 38 076,00 2 784,00 40 532,16
Wynagrodzenie pracownika 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 436 zł
Ubezpieczenie rentowe 291 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 311 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Luty 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Marzec 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Kwiecień 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Maj 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Czerwiec 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Lipiec 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Sierpień 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Wrzesień 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Październik 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Listopad 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Grudzień 4 470,00 436,27 290,55 0,00 113,99 5 310,81 zł
Rocznie 53 640,00 5 235,24 3 486,60 0,00 1 367,88 63 729,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 378 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 311 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4470 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 608 zł
Całość - kwota brutto 4 470 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Luty 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Marzec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Kwiecień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Maj 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Czerwiec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Lipiec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Sierpień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Wrzesień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Październik 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Listopad 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Grudzień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 576,00 608,00 3 862,00
Rocznie 53 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 912,00 7 296,00 46 344,00
Wynagrodzenie pracownika 4 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 470 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Luty 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Marzec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Kwiecień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Maj 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Czerwiec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Lipiec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Sierpień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Wrzesień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Październik 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Listopad 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Grudzień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 470,00 zł
Rocznie 53 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 640,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 862 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 470 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 470 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4470 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 470 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 701 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 387 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 470 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Luty 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Marzec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Kwiecień 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Maj 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Czerwiec 4 470,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 387,00 0,00 3 701,19
Lipiec 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Sierpień 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Wrzesień 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Październik 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Listopad 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Grudzień 4 470,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 346,00 0,00 3 496,99
Rocznie 53 640,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 398,00 0,00 43 189,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 701 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ