Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4520 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 411 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Całość - kwota brutto 4 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Luty 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Marzec 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Kwiecień 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Maj 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Czerwiec 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Lipiec 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Sierpień 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Wrzesień 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Październik 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Listopad 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Grudzień 4 520,00 441,15 67,80 110,74 351,03 3 650,00 138,00 3 411,28
Rocznie 54 240,00 5 293,80 813,60 1 328,88 1 656,00 43 800,00 0,00 40 935,36
Wynagrodzenie pracownika 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Luty 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Marzec 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Kwiecień 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Maj 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Czerwiec 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Lipiec 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Sierpień 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Wrzesień 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Październik 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Listopad 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Grudzień 4 520,00 441,15 293,80 75,48 115,26 5 445,69 zł
Rocznie 54 240,00 5 293,80 3 525,60 905,76 1 383,12 65 348,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 411 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4520 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 265 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 361 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Całość - kwota brutto 4 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Luty 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Marzec 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Kwiecień 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Maj 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Czerwiec 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Lipiec 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Sierpień 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Wrzesień 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Październik 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Listopad 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Grudzień 4 520,00 441,15 67,80 0,00 360,99 3 209,00 385,00 3 264,98
Rocznie 54 240,00 5 293,80 813,60 0,00 4 331,88 38 508,00 288,00 39 179,76
Wynagrodzenie pracownika 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 441 zł
Ubezpieczenie rentowe 294 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Luty 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Marzec 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Kwiecień 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Maj 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Czerwiec 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Lipiec 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Sierpień 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Wrzesień 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Październik 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Listopad 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Grudzień 4 520,00 441,15 293,80 0,00 115,26 5 370,21 zł
Rocznie 54 240,00 5 293,80 3 525,60 0,00 1 383,12 64 442,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 265 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4520 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 615 zł
Całość - kwota brutto 4 520 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Luty 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Marzec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Kwiecień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Maj 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Czerwiec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Lipiec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Sierpień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Wrzesień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Październik 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Listopad 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Grudzień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 616,00 615,00 3 905,00
Rocznie 54 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 392,00 7 380,00 46 860,00
Wynagrodzenie pracownika 4 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Luty 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Marzec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Kwiecień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Maj 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Czerwiec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Lipiec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Sierpień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Wrzesień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Październik 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Listopad 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Grudzień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520,00 zł
Rocznie 54 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 240,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 905 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 520 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4520 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 520 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 407 zł
Zaliczka na podatek 343 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 520 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 343,00 0,00 3 770,20
Luty 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 343,00 0,00 3 770,20
Marzec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 577,00 0,00 3 536,20
Kwiecień 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 1 021,00 0,00 3 092,20
Maj 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 1 021,00 0,00 3 092,20
Czerwiec 4 520,00 0,00 0,00 0,00 406,80 0,00 1 021,00 0,00 3 092,20
Lipiec 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Sierpień 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Wrzesień 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Październik 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Listopad 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Grudzień 4 520,00 176,27 72,24 0,00 406,80 15,08 937,00 0,00 2 912,61
Rocznie 54 240,00 1 057,62 433,44 0,00 4 881,60 0,00 9 948,00 0,00 37 828,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 520 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 770 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.