Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4490 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 254 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 349 zł
Zaliczka na podatek 272 zł
Całość - kwota brutto 4 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Luty 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Marzec 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Kwiecień 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Maj 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Czerwiec 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Lipiec 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Sierpień 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Wrzesień 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Październik 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Listopad 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Grudzień 4 490,00 438,22 67,35 110,01 348,70 3 624,00 272,00 3 253,72
Rocznie 53 880,00 5 258,64 808,20 1 320,12 4 184,40 43 488,00 3 264,00 39 044,64
Wynagrodzenie pracownika 4 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Luty 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Marzec 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Kwiecień 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Maj 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Czerwiec 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Lipiec 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Sierpień 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Wrzesień 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Październik 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Listopad 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Grudzień 4 490,00 438,22 291,85 74,98 114,50 5 409,55 zł
Rocznie 53 880,00 5 258,64 3 502,20 899,76 1 374,00 64 914,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 254 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4490 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 233 zł
Całość - kwota brutto 4 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Luty 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Marzec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Kwiecień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Maj 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Czerwiec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Lipiec 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Sierpień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Wrzesień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Październik 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Listopad 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Grudzień 4 490,00 438,22 67,35 0,00 358,60 3 188,00 233,00 3 392,83
Rocznie 53 880,00 5 258,64 808,20 0,00 4 303,20 38 256,00 2 796,00 40 713,96
Wynagrodzenie pracownika 4 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 438 zł
Ubezpieczenie rentowe 292 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 335 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Luty 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Marzec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Kwiecień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Maj 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Czerwiec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Lipiec 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Sierpień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Wrzesień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Październik 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Listopad 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Grudzień 4 490,00 438,22 291,85 0,00 114,50 5 334,57 zł
Rocznie 53 880,00 5 258,64 3 502,20 0,00 1 374,00 64 014,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 393 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 335 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4490 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 879 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 611 zł
Całość - kwota brutto 4 490 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Luty 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Marzec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Kwiecień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Maj 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Czerwiec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Lipiec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Sierpień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Wrzesień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Październik 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Listopad 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Grudzień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 592,00 611,00 3 879,00
Rocznie 53 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 104,00 7 332,00 46 548,00
Wynagrodzenie pracownika 4 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 490 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Luty 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Marzec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Kwiecień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Maj 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Czerwiec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Lipiec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Sierpień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Wrzesień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Październik 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Listopad 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Grudzień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 490,00 zł
Rocznie 53 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 880,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 879 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 490 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 490 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4490 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 490 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 717 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 391 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 490 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Luty 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Marzec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Kwiecień 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Maj 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Czerwiec 4 490,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 391,00 0,00 3 717,19
Lipiec 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Sierpień 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Wrzesień 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Październik 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Listopad 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Grudzień 4 490,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 349,00 0,00 3 513,99
Rocznie 53 880,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 440,00 0,00 43 387,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 490 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 717 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ