Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4460 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 109 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 132 zł
Całość - kwota brutto 4 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Luty 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Marzec 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Kwiecień 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Maj 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Czerwiec 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Lipiec 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Sierpień 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Wrzesień 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Październik 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Listopad 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Grudzień 4 460,00 435,30 66,90 109,27 346,37 3 599,00 132,00 3 370,16
Rocznie 53 520,00 5 223,60 802,80 1 311,24 1 582,56 43 188,00 0,00 40 441,92
Wynagrodzenie pracownika 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 74 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Luty 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Marzec 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Kwiecień 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Maj 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Czerwiec 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Lipiec 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Sierpień 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Wrzesień 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Październik 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Listopad 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Grudzień 4 460,00 435,30 289,90 74,48 113,73 5 373,41 zł
Rocznie 53 520,00 5 223,60 3 478,80 893,76 1 364,76 64 480,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4460 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 380 zł
Całość - kwota brutto 4 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Luty 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Marzec 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Kwiecień 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Maj 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Czerwiec 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Lipiec 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Sierpień 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Wrzesień 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Październik 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Listopad 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Grudzień 4 460,00 435,30 66,90 0,00 356,20 3 166,00 380,00 3 221,68
Rocznie 53 520,00 5 223,60 802,80 0,00 4 274,40 37 992,00 288,00 38 660,16
Wynagrodzenie pracownika 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 435 zł
Ubezpieczenie rentowe 290 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 299 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Luty 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Marzec 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Kwiecień 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Maj 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Czerwiec 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Lipiec 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Sierpień 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Wrzesień 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Październik 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Listopad 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Grudzień 4 460,00 435,30 289,90 0,00 113,73 5 298,93 zł
Rocznie 53 520,00 5 223,60 3 478,80 0,00 1 364,76 63 587,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 222 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 299 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4460 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 607 zł
Całość - kwota brutto 4 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Luty 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Marzec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Kwiecień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Maj 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Czerwiec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Lipiec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Sierpień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Wrzesień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Październik 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Listopad 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Grudzień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 568,00 607,00 3 853,00
Rocznie 53 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 816,00 7 284,00 46 236,00
Wynagrodzenie pracownika 4 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Luty 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Marzec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Kwiecień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Maj 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Czerwiec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Lipiec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Sierpień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Wrzesień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Październik 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Listopad 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Grudzień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 zł
Rocznie 53 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 853 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4460 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 460 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 333,00 0,00 3 725,60
Luty 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 333,00 0,00 3 725,60
Marzec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 540,00 0,00 3 518,60
Kwiecień 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 1 002,00 0,00 3 056,60
Maj 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 1 002,00 0,00 3 056,60
Czerwiec 4 460,00 0,00 0,00 0,00 401,40 0,00 1 002,00 0,00 3 056,60
Lipiec 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Sierpień 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Wrzesień 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Październik 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Listopad 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Grudzień 4 460,00 176,27 72,24 0,00 401,40 15,08 918,00 0,00 2 877,01
Rocznie 53 520,00 1 057,62 433,44 0,00 4 816,80 0,00 9 720,00 0,00 37 401,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 4 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 726 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.