Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4410 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 854 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 431 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 125 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Luty 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Marzec 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Kwiecień 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Maj 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Czerwiec 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Lipiec 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Sierpień 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Wrzesień 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Październik 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Listopad 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Grudzień 6 125,00 597,80 91,88 150,06 430,95 5 035,00 0,00 4 854,31
Rocznie 73 500,00 7 173,60 1 102,56 1 800,72 5 171,40 60 420,00 0,00 58 251,72
Wynagrodzenie pracownika 6 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 598 zł
Ubezpieczenie rentowe 398 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 379 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Luty 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Marzec 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Kwiecień 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Maj 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Czerwiec 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Lipiec 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Sierpień 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Wrzesień 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Październik 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Listopad 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Grudzień 6 125,00 597,80 398,13 102,29 156,19 7 379,41 zł
Rocznie 73 500,00 7 173,60 4 777,56 1 227,48 1 874,28 88 552,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 854 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 854 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 379 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4410 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 466 zł
Zaliczka na podatek 303 zł
Całość - kwota brutto 5 836 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Luty 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Marzec 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Kwiecień 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Maj 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Czerwiec 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Lipiec 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Sierpień 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Wrzesień 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Październik 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Listopad 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Grudzień 5 836,00 569,59 87,54 0,00 466,10 4 143,00 303,00 4 409,77
Rocznie 70 032,00 6 835,08 1 050,48 0,00 5 593,20 49 716,00 3 636,00 52 917,24
Wynagrodzenie pracownika 5 836 zł
Ubezpieczenie emerytalne 570 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 934 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Luty 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Marzec 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Kwiecień 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Maj 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Czerwiec 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Lipiec 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Sierpień 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Wrzesień 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Październik 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Listopad 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Grudzień 5 836,00 569,59 379,34 0,00 148,82 6 933,75 zł
Rocznie 70 032,00 6 835,08 4 552,08 0,00 1 785,84 83 205,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 836 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 934 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4410 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 694 zł
Całość - kwota brutto 5 104 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Luty 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Marzec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Kwiecień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Maj 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Czerwiec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Lipiec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Sierpień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Wrzesień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Październik 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Listopad 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Grudzień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 083,00 694,00 4 410,00
Rocznie 61 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 996,00 8 328,00 52 920,00
Wynagrodzenie pracownika 5 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 104 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Luty 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Marzec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Kwiecień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Maj 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Czerwiec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Lipiec 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Sierpień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Wrzesień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Październik 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Listopad 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Grudzień 5 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 104,00 zł
Rocznie 61 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 248,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 104 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 410 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 104 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4410 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 410 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 479 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00 0,00 4 838,00
Luty 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479,00 0,00 4 838,00
Marzec 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072,00 0,00 4 245,00
Kwiecień 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 0,00 4 041,00
Maj 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 0,00 4 041,00
Czerwiec 5 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 0,00 4 041,00
Lipiec 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Sierpień 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Wrzesień 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Październik 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Listopad 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Grudzień 5 317,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 192,00 0,00 3 861,41
Rocznie 63 804,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 13 010,00 0,00 49 212,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 838 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.