Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 402 zł
Całość - kwota brutto 6 115 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Luty 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Marzec 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Kwiecień 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Maj 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Czerwiec 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Lipiec 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Sierpień 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Wrzesień 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Październik 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Listopad 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Grudzień 6 115,00 596,82 91,73 149,82 474,90 5 027,00 402,00 4 399,73
Rocznie 73 380,00 7 161,84 1 100,76 1 797,84 5 698,80 60 324,00 4 824,00 52 796,76
Wynagrodzenie pracownika 6 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 597 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 367 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Luty 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Marzec 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Kwiecień 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Maj 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Czerwiec 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Lipiec 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Sierpień 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Wrzesień 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Październik 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Listopad 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Grudzień 6 115,00 596,82 397,48 102,12 155,94 7 367,36 zł
Rocznie 73 380,00 7 161,84 4 769,76 1 225,44 1 871,28 88 408,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 115 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 367 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 5 823 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Luty 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Marzec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Kwiecień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Maj 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Czerwiec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Lipiec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Sierpień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Wrzesień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Październik 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Listopad 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Grudzień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Rocznie 69 876,00 6 819,84 1 048,20 0,00 5 580,72 49 608,00 3 624,00 52 803,24
Wynagrodzenie pracownika 5 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 918 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Luty 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Marzec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Kwiecień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Maj 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Czerwiec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Lipiec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Sierpień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Wrzesień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Październik 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Listopad 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Grudzień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Rocznie 69 876,00 6 819,84 4 542,00 0,00 1 781,76 83 019,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 918 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 693 zł
Całość - kwota brutto 5 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Luty 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Marzec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Kwiecień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Maj 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Czerwiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Lipiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Sierpień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Wrzesień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Październik 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Listopad 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Grudzień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Rocznie 61 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 888,00 8 316,00 52 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Luty 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Marzec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Kwiecień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Maj 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Czerwiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Lipiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Sierpień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Wrzesień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Październik 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Listopad 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Grudzień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Rocznie 61 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 531 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 313 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Luty 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Marzec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Kwiecień 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Maj 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Czerwiec 5 313,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 531,00 0,00 4 400,19
Lipiec 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Sierpień 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Wrzesień 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Październik 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Listopad 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Grudzień 5 313,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 489,00 0,00 4 196,99
Rocznie 63 756,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 120,00 0,00 51 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ