Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 844 zł
Ubezpieczenie emerytalne 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 429 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 111 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Luty 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Marzec 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Kwiecień 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Maj 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Czerwiec 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Lipiec 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Sierpień 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Wrzesień 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Październik 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Listopad 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Grudzień 6 111,00 596,43 91,67 149,72 428,91 5 023,00 0,00 4 844,27
Rocznie 73 332,00 7 157,16 1 100,04 1 796,64 5 146,92 60 276,00 0,00 58 131,24
Wynagrodzenie pracownika 6 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 596 zł
Ubezpieczenie rentowe 397 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 363 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Luty 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Marzec 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Kwiecień 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Maj 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Czerwiec 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Lipiec 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Sierpień 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Wrzesień 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Październik 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Listopad 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Grudzień 6 111,00 596,43 397,22 102,05 155,83 7 362,53 zł
Rocznie 73 332,00 7 157,16 4 766,64 1 224,60 1 869,96 88 350,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 111 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 844 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 844 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 363 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 5 823 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Luty 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Marzec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Kwiecień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Maj 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Czerwiec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Lipiec 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Sierpień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Wrzesień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Październik 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Listopad 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Grudzień 5 823,00 568,32 87,35 0,00 465,06 4 134,00 302,00 4 400,27
Rocznie 69 876,00 6 819,84 1 048,20 0,00 5 580,72 49 608,00 3 624,00 52 803,24
Wynagrodzenie pracownika 5 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 568 zł
Ubezpieczenie rentowe 379 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 918 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Luty 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Marzec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Kwiecień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Maj 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Czerwiec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Lipiec 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Sierpień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Wrzesień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Październik 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Listopad 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Grudzień 5 823,00 568,32 378,50 0,00 148,48 6 918,30 zł
Rocznie 69 876,00 6 819,84 4 542,00 0,00 1 781,76 83 019,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 823 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 918 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 693 zł
Całość - kwota brutto 5 093 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Luty 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Marzec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Kwiecień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Maj 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Czerwiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Lipiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Sierpień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Wrzesień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Październik 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Listopad 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Grudzień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 693,00 4 400,00
Rocznie 61 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 888,00 8 316,00 52 800,00
Wynagrodzenie pracownika 5 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 093 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Luty 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Marzec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Kwiecień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Maj 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Czerwiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Lipiec 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Sierpień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Wrzesień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Październik 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Listopad 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Grudzień 5 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 093,00 zł
Rocznie 61 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 093 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 093 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 828 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 305 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 0,00 4 828,00
Luty 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,00 0,00 4 828,00
Marzec 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 0,00 4 241,00
Kwiecień 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 0,00 4 032,00
Maj 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 0,00 4 032,00
Czerwiec 5 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,00 0,00 4 032,00
Lipiec 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Sierpień 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Wrzesień 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Październik 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Listopad 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Grudzień 5 305,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 188,00 0,00 3 853,41
Rocznie 63 660,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 965,00 0,00 49 113,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 305 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 828 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.