Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 6 143 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Luty 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Marzec 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Kwiecień 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Maj 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Czerwiec 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Lipiec 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Sierpień 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Wrzesień 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Październik 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Listopad 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Grudzień 6 143,00 599,56 92,15 150,50 477,07 5 051,00 404,00 4 419,72
Rocznie 73 716,00 7 194,72 1 105,80 1 806,00 5 724,84 60 612,00 4 848,00 53 036,64
Wynagrodzenie pracownika 6 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 600 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 401 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Luty 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Marzec 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Kwiecień 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Maj 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Czerwiec 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Lipiec 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Sierpień 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Wrzesień 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Październik 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Listopad 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Grudzień 6 143,00 599,56 399,30 102,59 156,64 7 401,09 zł
Rocznie 73 716,00 7 194,72 4 791,60 1 231,08 1 879,68 88 813,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 143 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 401 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 5 850 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Luty 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Marzec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Kwiecień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Maj 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Czerwiec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Lipiec 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Sierpień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Wrzesień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Październik 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Listopad 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Grudzień 5 850,00 570,96 87,75 0,00 467,22 4 153,00 304,00 4 420,07
Rocznie 70 200,00 6 851,52 1 053,00 0,00 5 606,64 49 836,00 3 648,00 53 040,84
Wynagrodzenie pracownika 5 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Luty 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Marzec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Kwiecień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Maj 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Czerwiec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Lipiec 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Sierpień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Wrzesień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Październik 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Listopad 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Grudzień 5 850,00 570,96 380,25 0,00 149,18 6 950,39 zł
Rocznie 70 200,00 6 851,52 4 563,00 0,00 1 790,16 83 404,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 850 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 696 zł
Całość - kwota brutto 5 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Luty 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Marzec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Kwiecień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Maj 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Czerwiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Lipiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Sierpień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Wrzesień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Październik 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Listopad 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Grudzień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Rocznie 61 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 116,00 8 352,00 53 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Luty 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Marzec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Kwiecień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Maj 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Czerwiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Lipiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Sierpień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Wrzesień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Październik 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Listopad 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Grudzień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Rocznie 61 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 333 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Luty 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Marzec 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Kwiecień 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Maj 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Czerwiec 5 333,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 551,00 0,00 4 419,66
Lipiec 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Sierpień 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Wrzesień 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Październik 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Listopad 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Grudzień 5 333,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 512,00 0,00 4 230,97
Rocznie 63 996,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 378,00 0,00 51 903,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ