Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 150 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Całość - kwota brutto 6 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Luty 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Marzec 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Kwiecień 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Maj 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Czerwiec 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Lipiec 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Sierpień 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Wrzesień 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Październik 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Listopad 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Grudzień 6 139,00 599,17 92,09 150,41 476,76 5 047,00 306,00 4 514,57
Rocznie 73 668,00 7 190,04 1 105,08 1 804,92 3 667,68 60 564,00 0,00 54 174,84
Wynagrodzenie pracownika 6 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 399 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 150 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Luty 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Marzec 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Kwiecień 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Maj 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Czerwiec 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Lipiec 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Sierpień 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Wrzesień 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Październik 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Listopad 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Grudzień 6 139,00 599,17 399,04 102,52 156,55 7 396,28 zł
Rocznie 73 668,00 7 190,04 4 788,48 1 230,24 1 878,60 88 755,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 515 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 467 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Całość - kwota brutto 5 853 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Luty 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Marzec 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Kwiecień 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Maj 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Czerwiec 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Lipiec 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Sierpień 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Wrzesień 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Październik 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Listopad 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Grudzień 5 853,00 571,25 87,80 0,00 467,46 4 155,00 499,00 4 227,89
Rocznie 70 236,00 6 855,00 1 053,60 0,00 5 609,52 49 860,00 372,00 50 734,68
Wynagrodzenie pracownika 5 853 zł
Ubezpieczenie emerytalne 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 380 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 143 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Luty 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Marzec 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Kwiecień 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Maj 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Czerwiec 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Lipiec 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Sierpień 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Wrzesień 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Październik 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Listopad 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Grudzień 5 853,00 571,25 380,45 0,00 149,25 6 953,95 zł
Rocznie 70 236,00 6 855,00 4 565,40 0,00 1 791,00 83 447,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 853 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 228 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 228 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 696 zł
Całość - kwota brutto 5 116 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Luty 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Marzec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Kwiecień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Maj 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Czerwiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Lipiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Sierpień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Wrzesień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Październik 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Listopad 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Grudzień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 093,00 696,00 4 420,00
Rocznie 61 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 116,00 8 352,00 53 040,00
Wynagrodzenie pracownika 5 116 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 116 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Luty 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Marzec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Kwiecień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Maj 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Czerwiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Lipiec 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Sierpień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Wrzesień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Październik 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Listopad 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Grudzień 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 zł
Rocznie 61 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 116 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 420 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 420 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 116 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4420 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 420 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 480 zł
Zaliczka na podatek 482 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 337 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 482,00 0,00 4 374,67
Luty 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 482,00 0,00 4 374,67
Marzec 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 1 084,00 0,00 3 772,67
Kwiecień 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 1 283,00 0,00 3 573,67
Maj 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 1 283,00 0,00 3 573,67
Czerwiec 5 337,00 0,00 0,00 0,00 480,33 0,00 1 283,00 0,00 3 573,67
Lipiec 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Sierpień 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Wrzesień 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Październik 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Listopad 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Grudzień 5 337,00 176,27 72,24 0,00 480,33 15,08 1 198,00 0,00 3 395,08
Rocznie 64 044,00 1 057,62 433,44 0,00 5 763,96 0,00 13 085,00 0,00 43 613,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 337 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 375 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.