Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 471 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 6 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Luty 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Marzec 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Kwiecień 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Maj 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Czerwiec 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Lipiec 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Sierpień 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Wrzesień 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Październik 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Listopad 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Grudzień 6 069,00 592,33 91,04 148,69 471,32 4 987,00 298,00 4 467,62
Rocznie 72 828,00 7 107,96 1 092,48 1 784,28 3 581,28 59 844,00 0,00 53 611,44
Wynagrodzenie pracownika 6 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 592 zł
Ubezpieczenie rentowe 394 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 312 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Luty 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Marzec 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Kwiecień 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Maj 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Czerwiec 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Lipiec 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Sierpień 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Wrzesień 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Październik 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Listopad 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Grudzień 6 069,00 592,33 394,49 101,35 154,76 7 311,93 zł
Rocznie 72 828,00 7 107,96 4 733,88 1 216,20 1 857,12 87 743,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 468 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 468 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 312 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 493 zł
Całość - kwota brutto 5 787 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Luty 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Marzec 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Kwiecień 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Maj 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Czerwiec 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Lipiec 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Sierpień 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Wrzesień 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Październik 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Listopad 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Grudzień 5 787,00 564,81 86,81 0,00 462,18 4 108,00 493,00 4 180,24
Rocznie 69 444,00 6 777,72 1 041,72 0,00 5 546,16 49 296,00 372,00 50 162,88
Wynagrodzenie pracownika 5 787 zł
Ubezpieczenie emerytalne 565 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 876 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Luty 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Marzec 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Kwiecień 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Maj 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Czerwiec 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Lipiec 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Sierpień 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Wrzesień 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Październik 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Listopad 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Grudzień 5 787,00 564,81 376,16 0,00 147,57 6 875,54 zł
Rocznie 69 444,00 6 777,72 4 513,92 0,00 1 770,84 82 506,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 787 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 180 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 876 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Całość - kwota brutto 5 058 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Luty 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Marzec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Kwiecień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Maj 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Czerwiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Lipiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Sierpień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Wrzesień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Październik 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Listopad 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Grudzień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Rocznie 60 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 552,00 8 256,00 52 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Luty 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Marzec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Kwiecień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Maj 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Czerwiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Lipiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Sierpień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Wrzesień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Październik 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Listopad 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Grudzień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Rocznie 60 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 475 zł
Zaliczka na podatek 472 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 277 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 472,00 0,00 4 330,07
Luty 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 472,00 0,00 4 330,07
Marzec 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 1 047,00 0,00 3 755,07
Kwiecień 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 1 264,00 0,00 3 538,07
Maj 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 1 264,00 0,00 3 538,07
Czerwiec 5 277,00 0,00 0,00 0,00 474,93 0,00 1 264,00 0,00 3 538,07
Lipiec 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Sierpień 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Wrzesień 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Październik 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Listopad 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Grudzień 5 277,00 176,27 72,24 0,00 474,93 15,08 1 179,00 0,00 3 359,48
Rocznie 63 324,00 1 057,62 433,44 0,00 5 699,16 0,00 12 857,00 0,00 43 186,30

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 277 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 330 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.