Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 472 zł
Zaliczka na podatek 398 zł
Całość - kwota brutto 6 072 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Luty 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Marzec 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Kwiecień 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Maj 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Czerwiec 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Lipiec 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Sierpień 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Wrzesień 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Październik 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Listopad 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Grudzień 6 072,00 592,63 91,08 148,76 471,56 4 990,00 398,00 4 369,97
Rocznie 72 864,00 7 111,56 1 092,96 1 785,12 5 658,72 59 880,00 4 776,00 52 439,64
Wynagrodzenie pracownika 6 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 593 zł
Ubezpieczenie rentowe 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 101 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 316 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Luty 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Marzec 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Kwiecień 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Maj 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Czerwiec 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Lipiec 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Sierpień 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Wrzesień 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Październik 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Listopad 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Grudzień 6 072,00 592,63 394,68 101,40 154,83 7 315,54 zł
Rocznie 72 864,00 7 111,56 4 736,16 1 216,80 1 857,96 87 786,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 072 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 316 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 462 zł
Zaliczka na podatek 300 zł
Całość - kwota brutto 5 783 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Luty 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Marzec 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Kwiecień 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Maj 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Czerwiec 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Lipiec 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Sierpień 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Wrzesień 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Październik 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Listopad 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Grudzień 5 783,00 564,42 86,75 0,00 461,86 4 105,00 300,00 4 369,97
Rocznie 69 396,00 6 773,04 1 041,00 0,00 5 542,32 49 260,00 3 600,00 52 439,64
Wynagrodzenie pracownika 5 783 zł
Ubezpieczenie emerytalne 564 zł
Ubezpieczenie rentowe 376 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 871 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Luty 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Marzec 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Kwiecień 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Maj 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Czerwiec 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Lipiec 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Sierpień 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Wrzesień 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Październik 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Listopad 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Grudzień 5 783,00 564,42 375,90 0,00 147,46 6 870,78 zł
Rocznie 69 396,00 6 773,04 4 510,80 0,00 1 769,52 82 449,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 783 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 871 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 688 zł
Całość - kwota brutto 5 058 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Luty 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Marzec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Kwiecień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Maj 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Czerwiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Lipiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Sierpień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Wrzesień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Październik 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Listopad 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Grudzień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 046,00 688,00 4 370,00
Rocznie 60 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 552,00 8 256,00 52 440,00
Wynagrodzenie pracownika 5 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 058 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Luty 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Marzec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Kwiecień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Maj 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Czerwiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Lipiec 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Sierpień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Wrzesień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Październik 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Listopad 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Grudzień 5 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 058,00 zł
Rocznie 60 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 370 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 370 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 058 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4370 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 370 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 273 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Luty 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Marzec 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Kwiecień 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Maj 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Czerwiec 5 273,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 541,00 0,00 4 369,66
Lipiec 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Sierpień 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Wrzesień 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Październik 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Listopad 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Grudzień 5 273,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 502,00 0,00 4 180,97
Rocznie 63 276,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 258,00 0,00 51 303,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 273 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 370 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ