Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 152 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 480 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 6 187 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Luty 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Marzec 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Kwiecień 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Maj 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Czerwiec 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Lipiec 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Sierpień 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Wrzesień 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Październik 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Listopad 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Grudzień 6 187,00 603,85 92,81 151,58 480,49 5 089,00 408,00 4 450,27
Rocznie 74 244,00 7 246,20 1 113,72 1 818,96 5 765,88 61 068,00 4 896,00 53 403,24
Wynagrodzenie pracownika 6 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 604 zł
Ubezpieczenie rentowe 402 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 152 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 454 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Luty 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Marzec 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Kwiecień 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Maj 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Czerwiec 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Lipiec 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Sierpień 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Wrzesień 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Październik 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Listopad 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Grudzień 6 187,00 603,85 402,16 103,32 157,77 7 454,10 zł
Rocznie 74 244,00 7 246,20 4 825,92 1 239,84 1 893,24 89 449,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 187 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 454 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 306 zł
Całość - kwota brutto 5 889 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Luty 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Marzec 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Kwiecień 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Maj 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Czerwiec 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Lipiec 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Sierpień 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Wrzesień 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Październik 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Listopad 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Grudzień 5 889,00 574,77 88,34 0,00 470,33 4 181,00 306,00 4 449,56
Rocznie 70 668,00 6 897,24 1 060,08 0,00 5 643,96 50 172,00 3 672,00 53 394,72
Wynagrodzenie pracownika 5 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 575 zł
Ubezpieczenie rentowe 383 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 997 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Luty 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Marzec 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Kwiecień 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Maj 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Czerwiec 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Lipiec 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Sierpień 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Wrzesień 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Październik 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Listopad 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Grudzień 5 889,00 574,77 382,79 0,00 150,17 6 996,73 zł
Rocznie 70 668,00 6 897,24 4 593,48 0,00 1 802,04 83 960,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 889 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 997 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 700 zł
Całość - kwota brutto 5 150 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Luty 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Marzec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Kwiecień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Maj 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Czerwiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Lipiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Sierpień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Wrzesień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Październik 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Listopad 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Grudzień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 120,00 700,00 4 450,00
Rocznie 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 440,00 8 400,00 53 400,00
Wynagrodzenie pracownika 5 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 150 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Luty 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Marzec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Kwiecień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Maj 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Czerwiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Lipiec 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Sierpień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Wrzesień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Październik 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Listopad 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Grudzień 5 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 150,00 zł
Rocznie 61 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 150 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 150 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 373 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Luty 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Marzec 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Kwiecień 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Maj 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Czerwiec 5 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 541,00 0,00 4 450,19
Lipiec 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Sierpień 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Wrzesień 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Październik 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Listopad 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Grudzień 5 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 499,00 0,00 4 246,99
Rocznie 64 476,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 240,00 0,00 52 183,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ