Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 6 157 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Luty 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Marzec 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Kwiecień 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Maj 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Czerwiec 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Lipiec 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Sierpień 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Wrzesień 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Październik 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Listopad 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Grudzień 6 157,00 600,92 92,36 150,85 478,16 5 063,00 405,00 4 429,71
Rocznie 73 884,00 7 211,04 1 108,32 1 810,20 5 737,92 60 756,00 4 860,00 53 156,52
Wynagrodzenie pracownika 6 157 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 400 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 418 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Luty 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Marzec 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Kwiecień 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Maj 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Czerwiec 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Lipiec 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Sierpień 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Wrzesień 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Październik 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Listopad 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Grudzień 6 157,00 600,92 400,21 102,82 157,01 7 417,96 zł
Rocznie 73 884,00 7 211,04 4 802,52 1 233,84 1 884,12 89 015,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 157 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 418 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 572 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 304 zł
Całość - kwota brutto 5 862 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Luty 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Marzec 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Kwiecień 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Maj 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Czerwiec 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Lipiec 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Sierpień 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Wrzesień 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Październik 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Listopad 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Grudzień 5 862,00 572,13 87,93 0,00 468,17 4 162,00 304,00 4 429,77
Rocznie 70 344,00 6 865,56 1 055,16 0,00 5 618,04 49 944,00 3 648,00 53 157,24
Wynagrodzenie pracownika 5 862 zł
Ubezpieczenie emerytalne 572 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 965 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Luty 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Marzec 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Kwiecień 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Maj 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Czerwiec 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Lipiec 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Sierpień 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Wrzesień 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Październik 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Listopad 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Grudzień 5 862,00 572,13 381,03 0,00 149,48 6 964,64 zł
Rocznie 70 344,00 6 865,56 4 572,36 0,00 1 793,76 83 575,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 862 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 965 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 697 zł
Całość - kwota brutto 5 127 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Luty 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Marzec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Kwiecień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Maj 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Czerwiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Lipiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Sierpień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Wrzesień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Październik 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Listopad 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Grudzień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Rocznie 61 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 224,00 8 364,00 53 160,00
Wynagrodzenie pracownika 5 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 127 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Luty 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Marzec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Kwiecień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Maj 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Czerwiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Lipiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Sierpień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Wrzesień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Październik 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Listopad 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Grudzień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Rocznie 61 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 127 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 127 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 345 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Luty 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Marzec 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Kwiecień 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Maj 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Czerwiec 5 345,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 553,00 0,00 4 429,66
Lipiec 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Sierpień 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Wrzesień 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Październik 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Listopad 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Grudzień 5 345,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 514,00 0,00 4 240,97
Rocznie 64 140,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 6 402,00 0,00 52 023,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 345 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 430 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ