Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 525 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 92 zł
Ubezpieczenie chorobowe 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 478 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Całość - kwota brutto 6 154 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Luty 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Marzec 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Kwiecień 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Maj 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Czerwiec 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Lipiec 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Sierpień 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Wrzesień 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Październik 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Listopad 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Grudzień 6 154,00 600,63 92,31 150,77 477,93 5 060,00 307,00 4 525,36
Rocznie 73 848,00 7 207,56 1 107,72 1 809,24 3 686,40 60 720,00 0,00 54 304,32
Wynagrodzenie pracownika 6 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 601 zł
Ubezpieczenie rentowe 400 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Luty 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Marzec 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Kwiecień 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Maj 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Czerwiec 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Lipiec 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Sierpień 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Wrzesień 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Październik 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Listopad 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Grudzień 6 154,00 600,63 400,01 102,77 156,92 7 414,33 zł
Rocznie 73 848,00 7 207,56 4 800,12 1 233,24 1 883,04 88 971,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 154 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 525 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 525 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 238 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 500 zł
Całość - kwota brutto 5 867 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Luty 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Marzec 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Kwiecień 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Maj 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Czerwiec 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Lipiec 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Sierpień 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Wrzesień 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Październik 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Listopad 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Grudzień 5 867,00 572,62 88,01 0,00 468,57 4 165,00 500,00 4 238,00
Rocznie 70 404,00 6 871,44 1 056,12 0,00 5 622,84 49 980,00 372,00 50 856,00
Wynagrodzenie pracownika 5 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 573 zł
Ubezpieczenie rentowe 381 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 971 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Luty 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Marzec 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Kwiecień 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Maj 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Czerwiec 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Lipiec 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Sierpień 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Wrzesień 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Październik 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Listopad 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Grudzień 5 867,00 572,62 381,36 0,00 149,61 6 970,59 zł
Rocznie 70 404,00 6 871,44 4 576,32 0,00 1 795,32 83 647,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 867 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 238 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 238 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 971 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 697 zł
Całość - kwota brutto 5 127 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Luty 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Marzec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Kwiecień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Maj 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Czerwiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Lipiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Sierpień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Wrzesień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Październik 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Listopad 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Grudzień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 102,00 697,00 4 430,00
Rocznie 61 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 224,00 8 364,00 53 160,00
Wynagrodzenie pracownika 5 127 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 127 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Luty 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Marzec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Kwiecień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Maj 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Czerwiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Lipiec 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Sierpień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Wrzesień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Październik 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Listopad 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Grudzień 5 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 127,00 zł
Rocznie 61 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 127 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 430 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 430 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 127 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4430 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 430 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 384 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 481 zł
Zaliczka na podatek 484 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 349 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 484,00 0,00 4 383,59
Luty 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 484,00 0,00 4 383,59
Marzec 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 1 091,00 0,00 3 776,59
Kwiecień 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 1 287,00 0,00 3 580,59
Maj 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 1 287,00 0,00 3 580,59
Czerwiec 5 349,00 0,00 0,00 0,00 481,41 0,00 1 287,00 0,00 3 580,59
Lipiec 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Sierpień 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Wrzesień 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Październik 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Listopad 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Grudzień 5 349,00 176,27 72,24 0,00 481,41 15,08 1 202,00 0,00 3 402,00
Rocznie 64 188,00 1 057,62 433,44 0,00 5 776,92 0,00 13 132,00 0,00 43 697,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 384 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.