Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4380 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 824 zł
Ubezpieczenie emerytalne 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 425 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 083 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Luty 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Marzec 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Kwiecień 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Maj 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Czerwiec 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Lipiec 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Sierpień 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Wrzesień 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Październik 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Listopad 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Grudzień 6 083,00 593,70 91,25 149,03 424,83 4 999,00 0,00 4 824,19
Rocznie 72 996,00 7 124,40 1 095,00 1 788,36 5 097,96 59 988,00 0,00 57 890,28
Wynagrodzenie pracownika 6 083 zł
Ubezpieczenie emerytalne 594 zł
Ubezpieczenie rentowe 395 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Luty 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Marzec 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Kwiecień 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Maj 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Czerwiec 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Lipiec 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Sierpień 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Wrzesień 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Październik 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Listopad 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Grudzień 6 083,00 593,70 395,40 101,59 155,11 7 328,80 zł
Rocznie 72 996,00 7 124,40 4 744,80 1 219,08 1 861,32 87 945,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 083 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 824 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 824 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4380 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 463 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 5 797 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Luty 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Marzec 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Kwiecień 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Maj 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Czerwiec 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Lipiec 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Sierpień 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Wrzesień 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Październik 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Listopad 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Grudzień 5 797,00 565,79 86,96 0,00 462,98 4 115,00 301,00 4 380,27
Rocznie 69 564,00 6 789,48 1 043,52 0,00 5 555,76 49 380,00 3 612,00 52 563,24
Wynagrodzenie pracownika 5 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 566 zł
Ubezpieczenie rentowe 377 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 887 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Luty 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Marzec 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Kwiecień 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Maj 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Czerwiec 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Lipiec 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Sierpień 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Wrzesień 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Październik 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Listopad 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Grudzień 5 797,00 565,79 376,81 0,00 147,83 6 887,43 zł
Rocznie 69 564,00 6 789,48 4 521,72 0,00 1 773,96 82 649,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 797 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 887 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4380 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 689 zł
Całość - kwota brutto 5 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Luty 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Marzec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Kwiecień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Maj 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Czerwiec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Lipiec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Sierpień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Wrzesień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Październik 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Listopad 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Grudzień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 055,00 689,00 4 380,00
Rocznie 60 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 660,00 8 268,00 52 560,00
Wynagrodzenie pracownika 5 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Luty 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Marzec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Kwiecień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Maj 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Czerwiec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Lipiec 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Sierpień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Wrzesień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Październik 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Listopad 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Grudzień 5 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 069,00 zł
Rocznie 60 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 380 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 380 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4380 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 380 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 473 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 281 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 4 808,00
Luty 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,00 0,00 4 808,00
Marzec 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049,00 0,00 4 232,00
Kwiecień 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265,00 0,00 4 016,00
Maj 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265,00 0,00 4 016,00
Czerwiec 5 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265,00 0,00 4 016,00
Lipiec 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Sierpień 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Wrzesień 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Październik 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Listopad 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Grudzień 5 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 180,00 0,00 3 837,41
Rocznie 63 372,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 870,00 0,00 48 920,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 808 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.