Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 487 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 474 zł
Zaliczka na podatek 301 zł
Całość - kwota brutto 6 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Luty 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Marzec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Kwiecień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Maj 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Czerwiec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Lipiec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Sierpień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Wrzesień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Październik 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Listopad 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Grudzień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 473,50 5 011,00 301,00 4 486,59
Rocznie 73 164,00 7 140,84 1 097,52 1 792,56 3 615,84 60 132,00 0,00 53 839,08
Wynagrodzenie pracownika 6 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Luty 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Marzec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Kwiecień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Maj 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Czerwiec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Lipiec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Sierpień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Wrzesień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Październik 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Listopad 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Grudzień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Rocznie 73 164,00 7 140,84 4 755,72 1 221,84 1 865,76 88 148,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 487 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 487 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 5 814 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Luty 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Marzec 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Kwiecień 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Maj 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Czerwiec 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Lipiec 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Sierpień 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Wrzesień 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Październik 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Listopad 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Grudzień 5 814,00 567,45 87,21 0,00 464,34 4 127,00 495,00 4 199,76
Rocznie 69 768,00 6 809,40 1 046,52 0,00 5 572,08 49 524,00 372,00 50 397,12
Wynagrodzenie pracownika 5 814 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 908 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Luty 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Marzec 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Kwiecień 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Maj 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Czerwiec 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Lipiec 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Sierpień 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Wrzesień 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Październik 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Listopad 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Grudzień 5 814,00 567,45 377,91 0,00 148,25 6 907,61 zł
Rocznie 69 768,00 6 809,40 4 534,92 0,00 1 779,00 82 891,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 814 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 200 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 200 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 908 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 691 zł
Całość - kwota brutto 5 081 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Luty 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Marzec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Kwiecień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Maj 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Czerwiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Lipiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Sierpień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Wrzesień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Październik 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Listopad 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Grudzień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Rocznie 60 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 780,00 8 292,00 52 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Luty 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Marzec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Kwiecień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Maj 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Czerwiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Lipiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Sierpień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Wrzesień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Październik 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Listopad 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Grudzień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Rocznie 60 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 081 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 348 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 477 zł
Zaliczka na podatek 476 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 301 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 476,00 0,00 4 347,91
Luty 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 476,00 0,00 4 347,91
Marzec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 1 062,00 0,00 3 761,91
Kwiecień 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 1 271,00 0,00 3 552,91
Maj 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 1 271,00 0,00 3 552,91
Czerwiec 5 301,00 0,00 0,00 0,00 477,09 0,00 1 271,00 0,00 3 552,91
Lipiec 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Sierpień 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Wrzesień 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Październik 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Listopad 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Grudzień 5 301,00 176,27 72,24 0,00 477,09 15,08 1 187,00 0,00 3 373,32
Rocznie 63 612,00 1 057,62 433,44 0,00 5 725,08 0,00 12 949,00 0,00 43 356,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 301 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 348 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.