Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 91 zł
Ubezpieczenie chorobowe 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 427 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 6 097 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Luty 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Marzec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Kwiecień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Maj 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Czerwiec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Lipiec 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Sierpień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Wrzesień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Październik 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Listopad 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Grudzień 6 097,00 595,07 91,46 149,38 426,87 5 011,00 0,00 4 834,22
Rocznie 73 164,00 7 140,84 1 097,52 1 792,56 5 122,44 60 132,00 0,00 58 010,64
Wynagrodzenie pracownika 6 097 zł
Ubezpieczenie emerytalne 595 zł
Ubezpieczenie rentowe 396 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 102 zł
Fundusz Pracy (FP) 149 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Luty 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Marzec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Kwiecień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Maj 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Czerwiec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Lipiec 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Sierpień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Wrzesień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Październik 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Listopad 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Grudzień 6 097,00 595,07 396,31 101,82 155,48 7 345,68 zł
Rocznie 73 164,00 7 140,84 4 755,72 1 221,84 1 865,76 88 148,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 097 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 834 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 834 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 87 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 464 zł
Zaliczka na podatek 302 zł
Całość - kwota brutto 5 810 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Luty 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Marzec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Kwiecień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Maj 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Czerwiec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Lipiec 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Sierpień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Wrzesień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Październik 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Listopad 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Grudzień 5 810,00 567,06 87,15 0,00 464,02 4 125,00 302,00 4 389,77
Rocznie 69 720,00 6 804,72 1 045,80 0,00 5 568,24 49 500,00 3 624,00 52 677,24
Wynagrodzenie pracownika 5 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 567 zł
Ubezpieczenie rentowe 378 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 142 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Luty 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Marzec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Kwiecień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Maj 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Czerwiec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Lipiec 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Sierpień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Wrzesień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Październik 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Listopad 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Grudzień 5 810,00 567,06 377,65 0,00 148,16 6 902,87 zł
Rocznie 69 720,00 6 804,72 4 531,80 0,00 1 777,92 82 834,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 810 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 691 zł
Całość - kwota brutto 5 081 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Luty 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Marzec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Kwiecień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Maj 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Czerwiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Lipiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Sierpień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Wrzesień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Październik 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Listopad 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Grudzień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 065,00 691,00 4 390,00
Rocznie 60 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 780,00 8 292,00 52 680,00
Wynagrodzenie pracownika 5 081 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 081 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Luty 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Marzec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Kwiecień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Maj 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Czerwiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Lipiec 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Sierpień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Wrzesień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Październik 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Listopad 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Grudzień 5 081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 081,00 zł
Rocznie 60 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 081 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 390 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 390 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 081 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4390 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 390 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 818 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 293 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 4 818,00
Luty 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 4 818,00
Marzec 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057,00 0,00 4 236,00
Kwiecień 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 024,00
Maj 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 024,00
Czerwiec 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,00 0,00 4 024,00
Lipiec 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Sierpień 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Wrzesień 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Październik 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Listopad 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Grudzień 5 293,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 1 184,00 0,00 3 845,41
Rocznie 63 516,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 12 918,00 0,00 49 016,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 293 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 818 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.