Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 534 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 479 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 6 168 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Luty 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Marzec 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Kwiecień 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Maj 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Czerwiec 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Lipiec 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Sierpień 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Wrzesień 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Październik 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Listopad 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Grudzień 6 168,00 602,00 92,52 151,12 479,01 5 072,00 309,00 4 534,35
Rocznie 74 016,00 7 224,00 1 110,24 1 813,44 3 703,68 60 864,00 0,00 54 412,20
Wynagrodzenie pracownika 6 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 431 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Luty 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Marzec 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Kwiecień 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Maj 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Czerwiec 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Lipiec 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Sierpień 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Wrzesień 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Październik 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Listopad 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Grudzień 6 168,00 602,00 400,92 103,01 157,29 7 431,22 zł
Rocznie 74 016,00 7 224,00 4 811,04 1 236,12 1 887,48 89 174,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 168 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 534 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 534 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 431 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 247 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 470 zł
Zaliczka na podatek 501 zł
Całość - kwota brutto 5 880 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Luty 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Marzec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Kwiecień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Maj 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Czerwiec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Lipiec 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Sierpień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Wrzesień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Październik 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Listopad 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Grudzień 5 880,00 573,89 88,20 0,00 469,61 4 174,00 501,00 4 247,42
Rocznie 70 560,00 6 886,68 1 058,40 0,00 5 635,32 50 088,00 372,00 50 969,04
Wynagrodzenie pracownika 5 880 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Luty 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Marzec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Kwiecień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Maj 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Czerwiec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Lipiec 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Sierpień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Wrzesień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Październik 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Listopad 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Grudzień 5 880,00 573,89 382,20 0,00 149,94 6 986,03 zł
Rocznie 70 560,00 6 886,68 4 586,40 0,00 1 799,28 83 832,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 880 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 247 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 247 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Całość - kwota brutto 5 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Luty 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Marzec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Kwiecień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Maj 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Czerwiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Lipiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Sierpień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Wrzesień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Październik 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Listopad 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Grudzień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Rocznie 61 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 332,00 8 388,00 53 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Luty 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Marzec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Kwiecień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Maj 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Czerwiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Lipiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Sierpień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Wrzesień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Październik 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Listopad 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Grudzień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Rocznie 61 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 393 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 482 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 486,00 0,00 4 392,51
Luty 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 486,00 0,00 4 392,51
Marzec 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 1 099,00 0,00 3 779,51
Kwiecień 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 1 291,00 0,00 3 587,51
Maj 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 1 291,00 0,00 3 587,51
Czerwiec 5 361,00 0,00 0,00 0,00 482,49 0,00 1 291,00 0,00 3 587,51
Lipiec 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Sierpień 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Wrzesień 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Październik 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Listopad 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Grudzień 5 361,00 176,27 72,24 0,00 482,49 15,08 1 206,00 0,00 3 408,92
Rocznie 64 332,00 1 057,62 433,44 0,00 5 789,88 0,00 13 180,00 0,00 43 780,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 393 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.