Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 93 zł
Ubezpieczenie chorobowe 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 479 zł
Zaliczka na podatek 406 zł
Całość - kwota brutto 6 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Luty 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Marzec 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Kwiecień 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Maj 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Czerwiec 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Lipiec 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Sierpień 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Wrzesień 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Październik 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Listopad 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Grudzień 6 171,00 602,29 92,57 151,19 479,25 5 075,00 406,00 4 439,70
Rocznie 74 052,00 7 227,48 1 110,84 1 814,28 5 751,00 60 900,00 4 872,00 53 276,40
Wynagrodzenie pracownika 6 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 602 zł
Ubezpieczenie rentowe 401 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 103 zł
Fundusz Pracy (FP) 151 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 435 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Luty 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Marzec 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Kwiecień 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Maj 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Czerwiec 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Lipiec 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Sierpień 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Wrzesień 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Październik 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Listopad 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Grudzień 6 171,00 602,29 401,12 103,06 157,36 7 434,83 zł
Rocznie 74 052,00 7 227,48 4 813,44 1 236,72 1 888,32 89 217,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 6 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 435 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 469 zł
Zaliczka na podatek 305 zł
Całość - kwota brutto 5 876 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Luty 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Marzec 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Kwiecień 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Maj 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Czerwiec 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Lipiec 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Sierpień 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Wrzesień 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Październik 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Listopad 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Grudzień 5 876,00 573,50 88,14 0,00 469,29 4 171,00 305,00 4 440,07
Rocznie 70 512,00 6 882,00 1 057,68 0,00 5 631,48 50 052,00 3 660,00 53 280,84
Wynagrodzenie pracownika 5 876 zł
Ubezpieczenie emerytalne 574 zł
Ubezpieczenie rentowe 382 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 144 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Luty 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Marzec 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Kwiecień 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Maj 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Czerwiec 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Lipiec 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Sierpień 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Wrzesień 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Październik 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Listopad 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Grudzień 5 876,00 573,50 381,94 0,00 149,84 6 981,28 zł
Rocznie 70 512,00 6 882,00 4 583,28 0,00 1 798,08 83 775,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 876 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 699 zł
Całość - kwota brutto 5 139 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Luty 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Marzec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Kwiecień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Maj 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Czerwiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Lipiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Sierpień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Wrzesień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Październik 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Listopad 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Grudzień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 111,00 699,00 4 440,00
Rocznie 61 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 332,00 8 388,00 53 280,00
Wynagrodzenie pracownika 5 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 139 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Luty 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Marzec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Kwiecień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Maj 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Czerwiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Lipiec 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Sierpień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Wrzesień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Październik 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Listopad 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Grudzień 5 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 139,00 zł
Rocznie 61 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 139 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 139 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 539 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 361 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Luty 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Marzec 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Kwiecień 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Maj 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Czerwiec 5 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 539,00 0,00 4 440,19
Lipiec 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Sierpień 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Wrzesień 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Październik 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Listopad 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Grudzień 5 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 497,00 0,00 4 236,99
Rocznie 64 332,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 216,00 0,00 52 063,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 440 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ