Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 4310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 4 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 409 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie chorobowe 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 465 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 5 984 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Luty 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Marzec 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Kwiecień 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Maj 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Czerwiec 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Lipiec 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Sierpień 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Wrzesień 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Październik 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Listopad 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Grudzień 5 984,00 584,04 89,76 146,61 464,72 4 914,00 290,00 4 408,87
Rocznie 71 808,00 7 008,48 1 077,12 1 759,32 3 476,16 58 968,00 0,00 52 906,44
Wynagrodzenie pracownika 5 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 584 zł
Ubezpieczenie rentowe 389 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 100 zł
Fundusz Pracy (FP) 147 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 7 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Luty 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Marzec 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Kwiecień 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Maj 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Czerwiec 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Lipiec 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Sierpień 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Wrzesień 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Październik 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Listopad 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Grudzień 5 984,00 584,04 388,96 99,93 152,59 7 209,52 zł
Rocznie 71 808,00 7 008,48 4 667,52 1 199,16 1 831,08 86 514,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 984 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 409 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 409 zł netto poniesie łączny koszt równy 7 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 4310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 4 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 456 zł
Zaliczka na podatek 486 zł
Całość - kwota brutto 5 708 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Luty 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Marzec 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Kwiecień 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Maj 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Czerwiec 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Lipiec 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Sierpień 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Wrzesień 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Październik 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Listopad 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Grudzień 5 708,00 557,10 85,62 0,00 455,88 4 052,00 486,00 4 123,16
Rocznie 68 496,00 6 685,20 1 027,44 0,00 5 470,56 48 624,00 360,00 49 477,92
Wynagrodzenie pracownika 5 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 557 zł
Ubezpieczenie rentowe 371 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 140 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 782 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Luty 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Marzec 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Kwiecień 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Maj 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Czerwiec 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Lipiec 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Sierpień 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Wrzesień 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Październik 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Listopad 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Grudzień 5 708,00 557,10 371,02 0,00 145,56 6 781,68 zł
Rocznie 68 496,00 6 685,20 4 452,24 0,00 1 746,72 81 380,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 708 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 123 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 782 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 4310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 4 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 678 zł
Całość - kwota brutto 4 988 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Luty 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Marzec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Kwiecień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Maj 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Czerwiec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Lipiec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Sierpień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Wrzesień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Październik 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Listopad 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Grudzień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990,00 678,00 4 310,00
Rocznie 59 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 880,00 8 136,00 51 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Luty 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Marzec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Kwiecień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Maj 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Czerwiec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Lipiec 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Sierpień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Wrzesień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Październik 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Listopad 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Grudzień 4 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 988,00 zł
Rocznie 59 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 856,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 988 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 4310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 4 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 277 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 468 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 460,00 0,00 4 276,55
Luty 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 460,00 0,00 4 276,55
Marzec 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 1 002,00 0,00 3 734,55
Kwiecień 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 1 241,00 0,00 3 495,55
Maj 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 1 241,00 0,00 3 495,55
Czerwiec 5 205,00 0,00 0,00 0,00 468,45 0,00 1 241,00 0,00 3 495,55
Lipiec 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Sierpień 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Wrzesień 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Październik 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Listopad 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Grudzień 5 205,00 176,27 72,24 0,00 468,45 15,08 1 156,00 0,00 3 316,96
Rocznie 62 460,00 1 057,62 433,44 0,00 5 621,40 0,00 12 581,00 0,00 42 676,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 277 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.